Räddningsverkets utbildning i Skydd mot olyckor.

november 7, 2008

smo

Nu har filmerna kommit som beskriver utbildningen Skydd mot olyckor. I filmerna kan du lära dig mer om utbildningen och yrket. Sidan är uppdelad i åtta stycken filmer vilka behandlar olika delar av utbildningen och yrket. De beskriver både innehåll i utbildningen, skolorna och yrket som brandman och då inte bara vid räddningstjänst utan även andra yrken där SMO utbildningen är en mycket bra grund. Vi vill naturligtvis slå ett slag för filmen som handlar om att läsa på distans.

Du hittar filmerna här.

Annonser

Lärstilsanpassa

oktober 31, 2008

”Hur gör man för att lärstilsanpassa? Kan man få organisationen mer anpassad till studerandes olika

lärstilar? Går det att förbättra lärmiljön? Hur lärstilsanpassar man inom sitt ämne/på ett ämnesövergripande plan; i kursupplägget; vad gäller metodik, föreläsningar, lektioner, uppgifter etc? Hur kan arbetslaget agera för att ge utrymme åt individuella lärstilar? Det är förstås omöjligt att greppa över allting på en gång, men det går alltid att börja i någon ände.”

 

Ja så startar CFL på sin sida om just hur jag som lärare kan anpassa min undervisning till elevernas olika lärstilar. Här hittar du en presentation (15 minuter) om att lärstilsanpassa. CFL har, som du säkert känner till, upphört som myndighet men vissa av deras sidor finns fortfarande kvar och en som vi rekommenderat tidigare rekommenderar vi gen, pedagogiska sidan. Vill du hitta lite mer om verktyg för lärande och undervisning så titta in i denna undersida


Kurs i distansmetodik

oktober 14, 2008

Under tre veckors tid har Elisabeth och Monica från lärstöd samt några lärare, bibliotekarier och IT-personal från räddningsverkets fem skolor, gått en kurs i distansmetodik som Institutionen för Medier och Lärande (IML) på Umeå Universitet håller i. Kursen syftar väl kanske främst till att väcka intresse hos lärarna att exempelvis lära sig olika metoder att själv producera läromedel (instruktionsfilmer eller andra lärobjekt). Kursen genomfördes på distans över Internet med två närträffar som uppstart och avslut, för att lärarna skulle få prova på hur det kändes att vara elever. Det genomfördes även grupparbeten och möten via e-mötessystemet Adobe Connect, vilket var ett förhållandevis nytt system för många av deltagarna. Naturligtvis blev det även en hel del diskussioner kring det pedagogiska; hur handleder man elever på distans? hur kan man examinera på distans?

Som slutuppgift på kursen fick vi även göra ett eget lärobjekt som kan användas i undervisningen. Några grupper valde att arbeta med film och andra valde att göra ett webbbaserat lärobjekt. Vi fick även lära oss lite mer om Podcasting; att prenumenera på podsändningar.  Där läraren till exempel kan skicka ut filmklipp eller korta instruktionsfilmer till eleverna, som eleverna kan titta på i Itunes eller ladda till sin Ipod och bära med sig överallt. En spännande variant som vi kanske kan börja med i distansundervisningen?


Informationssökning på distans

september 24, 2008


Illustration: Elisabeth Widmark (2007 )

Hur söker distanseleven information?

Som en anknytning till inlägget om personliga lärmiljöer så har vi i dagarna haft e-möten tillsammans med elever från SMO distans angående informationssökning och källkritik. Det har varit väldigt intressant att ta del av deras tankar och åsikter kring distansundervisningen och även hur de löser det med material till sina arbetsuppgifter. Det är bland annat många elever som har uttryckt att jobba på distans kräver ännu mer eget ansvar, även när det gäller att söka information. Bland annat har det diskuterats kring att man som distansstudent tvingas att arbeta mer kreativt med uppgifter. Det är inte självklart att kunskapen nödvändigtvis måste komma ifrån kurslitteratur, utan att informationen kan hämtas ifrån andra källor, som till exempel intervjuer och kontakter med räddningstjänst på olika orter, andra universitetsbibliotek samt sökningar på internet.
Många distanselever uttryckte i diskussionerna att deras informationssökande handlar mycket om att det ska vara tidsbesparande, att informationen och materialet ska kunna nås snabbt. Detta kan naturligtvis ge en hel del problem. Några har problem med att inte bo i närheten av ett bibliotek och därmed måste söka mycket information på Internet. Andra bor på större orter med nära tillgång till ett större bibliotek, men som kanske heller inte har så mycket material inom de ämnen som eleven har behov av. Detta är nog någonting som kan vara bra att fundera lite kring; hur ska räddningsverkets bibliotek göras mer tillgängligt för distansstudenterna? En lösning skulle kunna vara att utöka beståndet kring elektroniskt publicerat material; som e-böcker, eller andra publikationer som går att ladda ner.

I diskussionerna pratade vi även om vikten att vara informationskompetent; att kunna snabbt precisera vilken information de är ute efter, kunna sovra vilken information som är relevant till uppgiften, samt att kritiskt kunna granska de källor de använder. Många av eleverna ansåg att främst källkritik är en viktig del i deras informationssökande och lärande, inte minst när de i många fall tvingas att skaffa material och information på egen hand. Många tankar kom även upp hur man exempelvis är källkritisk när man intervjuar personer, eller hur man kan bedöma en webbsida källkritiskt och vad som kan anses vara bra och relevant material.

För att läsa mer om källkritik har skolverket en bra informationssida kring hur man källkritiskt värderar information. Läs mer på Kolla Källan!

Läs på Stora Sökguiden (Blekinge Tekniska Högskola) vad informationskompetens innebär.


Andra kursen i distansmetodik startar

september 24, 2008

Idag är inte de traditionella utbildningsinstitutionerna lika självklara för den som vill studera. Lärandet sker i allt högre grad utanför skolbyggnader, utanför de formella institutionerna, och de studerande är i regel både konsumenter och producenter av information och kunskap. På webben delar människor med sig av sina kunskaper, sina liv, undervisar varandra, tar del av information och skapar nya innovativa idéer.

De sociala medierna skapar sakta men säkert nya förutsättningar för skolor. Det innebär att vi som lärare också måste ge oss ut på webben för att förstå hur den fungerar utifrån ett lärandeperspektiv.

Jane Hart på Centre for Learning & Performance Technologies har gjort en 12-stegsplan för att engagera sig i sociala medier, från att bli en effektiv konsument till att bli en aktiv deltagare för att slutligen bli en producent.

19 lärare på Räddningsverket startade och/eller fortsatte sin resa genom den interna utbildningen i distansmetodik som Umeå Universitets Institutionen för interaktiva medier och lärande driver from igår och tre veckor framåt.


Personlig lärmiljö

september 18, 2008

”Personal learning environments” eller ”Den personliga lärmiljön” verkar vara ett nytt begrepp inom utbildningsvärlden.

Hittar begreppet på några webbsidor och tror det blir betydligt vanligare framöver.

 

I och med att vi både som lärare, student eller kursproducerare idag mycket oftare och på ett delvis annat sätt använder oss av Internet både i undervisning och vid andra tillfällen skapar vi själv någon form av personlig lärmiljö. Vi, alla användare, är på ett annat sätt och mycket oftare delaktig i utformning av undervisningsinnehåll. Vi använder olika gratistjänster, webbverktyg, vi skapar och mixar innehåll utifrån egna behov. Vi delger varandra på en betydligt större bredd.

 

Mer just om detta kan du bland annat hitta på CFL´s webbsida och på netlearnings webbsida.


Inbäddade media i online artiklar!

augusti 29, 2008

Hittade en artikel på learning net om just detta och där Dr Morten Flate Paulsen, verksam på NITH (Norges informationsteknologiska högskola) och NKI Fjernundervisning nki.no, Norge, just förespråkar detta och artiklarna/nyheterna/läromedlet blir mer av media som gör materialet livfullt och tilltalande.
Du hittar artikeln här.

Precis detta prövar vi nu i kursen Räddning 2 (SMO-D). Där Martin har plockat fram ett antal youtubeklipp som handlar om farliga ämnen. Till detta får studenten en frågeställning som skall diskuteras i diskussionsforum med den egna basgruppen. Efter någon dag kommer förslag på svar/lösning med nästa videoklipp och ny frågeställning. Här nedan ser du ett exempel på hur det an utformas.
________________________________________________________________________________

 

Dagens youtube (2)

 

Svaret på gårdagens fråga var: XXXXXX

Dagens film visar en explosion med gasol i Korea.

 

Dagens fråga är: Vad är det egentligen som händer när vi får en så här kraftig explosion med gasol, även kallat BLEVE?

_______________________________________________________________________________