God jul och gott nytt år!

december 20, 2007

LSC jul

Vi på Lärstödscentrum tackar för ett bra år. Nu börjar vårt projekt att ta fram SMO på distans nå sitt mål och de första eleverna börjar i januari.

Precis som många andra summerar vi året som gått, vi gör det genom att lyfta fram några saker som vi jobbat med extra under året

Skydd mot Olyckor på distans 23/10-07: Så är det då äntligen klart, det finns ett alternativ till den skolbundna smo utbildningen nämligen att läsa den på distans. För att förbereda lärarna hade vi också en utbildning i distanspedagogik som Umeå universitet anordnade. Pella är en av lärarna som gick utbildningen. Vad är då fördelen med SMO distans?

Vi upphandlade ett e-mötessystem från Adobe som vi tror kommer att öka kvaliteten på Räddningsverkets utbildningar.

CuRSnet har uppdaterats och blivit ännu bättre, en bra funktion är att det nu går att skicka sms via systemet. Samtliga elever som går våra längre utbildningar använder systemet, samma sak gäller för lärarna. Vi arbetar också med ett projekt för att få med räddningstjänsterna i CuRSnet.

Mycket har också hänt utanför Räddningsverket när det gäller lärande och ”nya medier”. Det börjar forskas mer och mer och det mesta tyder på att IT har positiva effekter på lärandet (om det används rätt). Program som tidigare har funnits i datorn flyttar nu ut på nätet, CuRSnet har stöd för detta men också många externa program.

Hälsningar

/Lärstödscentrum

Annonser

Speldesignern Marcus från Skövdeskolan gästspelar på bloggen

december 18, 2007

MarcusMarcus Toftedahl jobbar på Skövdeskolan. Eftersom Marcus är speldesigner och jobbat med Rökdykarsimulatorn har vi bett honom ge sin syn på spel och lärande.

Spelteknologi för utbildningssyfte, ”serious gaming” har formligen exploderat de senaste åren och det är en mycket intressant utveckling vi har sett hittills. Men det vi har framför oss är ännu intressantare, det är nu det börjar på allvar om man får uttrycka sig så.

Att dagens dataspel är oerhört tekniskt avancerade är det ingen som kan säga emot, i spelvärldar kan vi simulera de flesta företeelser tillräckligt korrekt för de flesta ändamål och allt detta med vanlig konsumentelektronik. Visst är teknologin intressant, man vinner mycket på att använda befintliga spelmotorer och inmatningsenheter, men i sammanhanget dataspel för utbildning är det egentligen innehållet som är det svåra och därmed det mest intressanta. Att modellera en brand som uppför sig korrekt och avger rök som sprider sig enligt fysikens alla regler är ingen konst, det klarar vilken spelmotor som helst idag, men frågan är hur vi ska använda teknologin för att nå dit vi vill, alltså att utbilda genom att spela spel.

Det stora ”problemet” är att spelutvecklare oftast inte är pedagoger, och pedagoger är oftast inte spelutvecklare. Att göra ett bra spel som är roligt klarar spelutvecklaren av utmärkt, men hur får man in lärandebiten? Att utveckla bra lärande är pedagogens gebit, men hur gör man ett spel som är intressant för spelaren? Man samarbetar såklart. Pedagoger och spelutvecklare tillsammans i samma projekt, med samma mål – att göra ett spel som är både roligt och givande att spela. Det låter självklart, men det är absolut inte det. Allt för många produkter som kallar sig spel för lärande, edutainment, eller serious games har stora brister, antingen i den pedagogiska delen eller i spelbarheten, eller både och.

Min bakgrund ligger i spelutvecklingsdelen av det hela. Som utexaminerad speldesigner från dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde har jag god insikt i hur ett spel blir till, dock är kanske min pedagogiska kunskap inte lika välfylld. Jag har dock varit involverad i projekt inom spel för lärande; lek och lär-spelet Jakten på Bus hos Lockpick Entertainment (http://lockpick.se/games/nicco.htm) samt Räddningsverket Skövdes satsning på gaming, bland annat med rökdykarsimulatorn SIDH. Gemensamt för båda dessa projekt är att de utvecklats i samarbete mellan folk som kan spel och folk som kan det här med lärande – vilket resulterat i en bra produkt i slutändan.

spel

Spelmediet är ett väldigt kraftfullt medium. Det kan förmedla allt som en bok eller en videofilm kan och därtill kommer den viktigaste komponenten, nämligen interaktionen. Att hitta sätt att integrera dataspel i undervisningen kan ha många fördelar, men det är värt att återigen påpeka – det är ett hjälpmedel och är inte tänkt att ersätta något befintligt utbildningshjälpmedel, inte heller lärare. Men hittar man moment där spel passar in i undervisningen, testa det finns inget att förlora. Ett dagsfärskt exempel är när en grupp elever från en av SMO-klasserna i Skövde använde spelet Sim City för att lösa en uppgift inom SSA. Man behöver alltså inte ha ett skräddarsytt spel ens, Sim City finns att köpa överallt för under 100 kronor. Självklart kommer vi titta vidare på hur Sim City kan användas inom det aktuella området när nästa kurs går.

Det är bara fantasin som sätter gränsen (och i viss mån pengarna).

Marcus Toftedahl

IKT-handläggare

Räddningsverkets skola i Skövde


Framtiden är här!!!

december 17, 2007

I framtiden kommer man att kunna stoppa sin telefon i fickan, se direktsända fotbollsmatcher i sin telefon, lyssna på musik i den genom små högtalare i öronen.


Spel och pedagogiska sammanhang

december 16, 2007

Spelpanelen
Fyra föreläsare talade om fenomenet spel ur olika perspektiv på skolforum.

Förra veckan deltog vi i två temadagar om ”serious gaming” i Skövde (se förra inlägget). En del av diskussionerna rörde sig kring hur spelet sätts in i ett pedagogiskt sammanhang. Rökdykarsimulatorn är en simulator där eleverna får träna på ”verkliga” händelser som ska simulera verkligheten. Men det finns ju också andra spel.

Vi saknar rätt mycket kunskap i detta men efter att ha tagit del av ett inspelat seminarium på Skolforum ökades kunskapen i detta. Frågorna som diskuterades var bla. Finns det pedagogiska möjligheter i datorspel? Kan lärare utnyttja spelen i sin vardagspraktik? Kan arbetssättet höja elevers studiemotivation eller är det bara ett sätt att leka på lektionstid? Vilka möjligheter och problem kan man stöta på?

Det är ju lätt att tro att Sim City lätt ska kunna användas i samhällskunskapen men det tar ju 30-40 bara för att komma in i spelet, har vi tid med detta?

Titta på föreläsningarna och fundera hur spelandet ska göra att vi blir bättre inom området ”Skydd mot olyckor”?


Lärstödscentrum och rökdykarsimulatorn

december 13, 2007

Tisdag och onsdag denna vecka var jag på ett seminarium som Räddningsskolan i Skövde ordnade om ”Serious Gaming”. Framförallt visade de upp deras projekt om rökdykarsimulatorn som de har utvecklat tillsammans med bland annat högskolan i Skövde.

Cave

Spelet går ut på att söka igenom olika byggnader och föra personer i säkerhet. … Spelaren får i uppdrag att söka igenom lokalen och han/hon avgör själv när uppdraget är avslutat… Efter avslutat uppdrag får spelaren feedback. En planlösning visas upp med markeringar om var spelaren rört sig. Missar spelaren en person, eller om tiden eller hälsan runnit ut, kommer spelaren inte vidare till nästa nivå…

Rökdykarssimulatorn fokuserar på den enskilde brandmannens sökteknik. Den ersätter inga andra övningar som traditionellt använts för rökdykning. Däremot faller den in på ett naturligt sätt som ett pedagogiskt verktyg för just sökteknik, där de studerande kan öva mängder av gånger i nästan obegränsat antal miljöer, på ett roligt och självmotiverande sätt.

Läs mer på Räddningsverkets webbplats.

Högskolan har också gjort studier där de jämförde resultaten i rökdykning på SMO-elever som både hade spelat i simulatorn och de som inte hade gjort det. Det var en väldigt liten kontrollgrupp men resultaten pekade på att de som tränat i simulatorn gjorde bättre rökdykningar.

Vi diskuterade också hur detta skulle kunna användas i utbildningen på alla fyra skolor. Skövde har ju redan en simulator men att köpa den till de andra skolorna skulle kosta en del pengar.

Spel och lärande är ett intressant område över huvud taget. I SMO distans är det närmaste vi kommer viss typ av rollspel i PBL-fallen. Vi fick också se andra mer brandmannaanpassade strategispel för datorn (typ Sim-City-liknande).

För dig som är intresserad av att läsa mer om spel och lärande tipsar vi om IT för pedagogers temasida i ämnet.


Försvarsminister på besök

december 10, 2007

Sven

Generaldirektör Göran Gunnarsson, försvarminster Sten Tolgfors, chef för CRS Stefan Lundqvist mfl var och lyssnade på vår presentation om den nya distansutbildningen.

Under fredag 7 dec besökte försvarsminister, Sten Tolgfors, Räddningsverket i Karlstad. Vi (LSC) fick möjlighet att presentera hur distansutbildningen fungerar inom CRS och hade några minuter på oss för detta.

Presentationen var en av många som genomfördes i en uppbyggd tältby på parkeringen utanför Karolinen i Karlstad. Under förmiddagen fick vi möjlighet att ”träna” denna presentation ett flertal gånger.

Räddningsverket tog tillfälle att i samband med detta presentera de olika verksamheterna för varandra internt, vilket jag tycker var ett mycket bra initiativ, det var allt från internationella uppdrag, minor, RIB, offensiv enhet och i vårt tält där vi presenterade Vector Command, rökdykarcave samt distansutbildning.

Jag tror att försvarsministern fick en bra och tydlig bild av de olika verksamhetsgrenarna inom Räddningsverket.


Detta är presentationen som vi visade under dagen.


Upphovsrätt i digitala miljöer

december 6, 2007

Idag (torsdag) är vår näst sista dag på distansmetodikkursen och vi lär oss väldigt mycket. Bland annat har vi lärt oss om upphovsrätten. Vill du också fördjupa dina kunskaper inom detta område tipsar vi om att titta på denna föreläsning.

Lawrence Lessig is a Professor of Law at Stanford Law School and founder of the school’s Center for Internet and Society. Professor Lessig is the author of Free Culture (2004), The Future of Ideas (2001) and Code and Other Laws of Cyberspace (1999). He chairs the Creative Commons project, and serves on the board of the Free Software Foundation, the Electronic Frontier Foundation, the Public Library of Science, and Public Knowledge.

Larry