Brandkvinnan och Firefightertjejen

februari 11, 2008

Det finns ett par SMO-studenter som bloggar om sitt liv och sina studier. Två exempel är Brandkvinnan och Firefightertjejen.

Är ni intresserade av hur det kan vara att läsa Skydd mot Olyckor kan detta vara ett bra sätt att sätta er in i hur utbildningen fungerar.

Brandkvinnan

Jämför gärna med vilken bild som Räddningsverkets utbildningssida ger av utbildningen.

Annonser

Första veckan på SMO distans

januari 29, 2008

Efter långa förberedelser har nu SMO-distans startat. Det två första dagarna på kursen ägnades åt tekniken och verktygen som behövs vid distansstudier. De studerande fick prova sina webbkameror och headset samt även ha sitt första basgruppsmöte via adobe connect. Vid distansstudier är Internet en viktig faktor, första kursdagen blev det stora problem med nättrafiken (en leverantör hade landsomfattande problem), trots det kom kursen igång bra.

SMO distanselever
Distanseleverna på Sandö

Genom studenternas fina självpresentationer kunde vi se att det var en härlig mix av människor som hade sökt till distanskursen. Väldigt många har ett yrke i grunden och ska nu genom sina studier skaffa sig formell behörighet till sitt jobb eller helt sadla om och byta karriär. Det är inte bara yrkesbakgrunden som har stor variation utan även de studerandes ålder, de är alltifrån 19 år till 37 år.

Den första närträffen på skolan i Sandö var intensiv, mycket skulle hinnas med på kort tid. Det började med presentation av kursen tätt följ av gruppdiskussioner. Den första dagen avslutades med teambuilding och tacobuffé. Dag två inleddes med föreläsningar om grupprocessen, 7-stegsmodellen och motivet till att räddningsverkets utbildningar bygger på ett processinriktat arbetssätt. Grupperna hann även med att starta upp sin första vinjett och på så vis prova på 7-stegsmodellen.

Det känns roligt att äntligen fått träffa våra elever och komma igång med utbildningen. Vi har en spännande och lärorik tid framför oss, då vi lärare tillsammans med våra elever nu ska finna de bästa vägarna för kommunikation, uppstarter, avslut, grupprocess och lärprocess via Internet och närträffar.

Michaela Tjernberg, lärare på SMO distans


Ny svensk forskning: IT har positiva effekter på lärandet

oktober 30, 2007

Nu är det bevisat ”IT har positiva effekter på lärandet”. Det är myndigheten för skolutveckling som gjort en analys av aktuella studier och forskningsrapporter. Det framkommer att IT i sig skapar inte ett bättre lärande men ”Användandet av IT är effektivt när eleverna tycker att arbetsuppgiften uppfyller sitt syfte och IT är integrerat i lärprocessen så att effekten av lektionen bli mer långsiktig. När IT blir ett normalt inslag i klassrummet och i det pedagogiska arbetet finns det klara tecken på positiva effekter för lärande och elevers prestationer”.

Detta är dock inte helt lätt att skapa. Att använda IT i utbildningen kräver träning att använda digitala medier och våga bryta ned hur lärandet distribueras.

Peter Karlberg (som jobbar på myndigheten för skolutveckling) skriver också om detta på sin blogg.

Unga nätkulturerMen det är viktigt att börja fundera över detta. Nu börjar de första digitala infödingarna börja våra utbildningar, dvs de som inte känner till tiden före Internet. Man räknar att dessa personer är runt 20-årsåldern. Just om dessa har det skrivits i den pinfärska och inspirerande skriften ”Unga Nätkulturer” från KK-stiftelsen.

”Våra barns och ungdomars nätanvändande är så brett och mångfacetterat att det bäst låter sig beskrivas som en hel kultur, eller snarare kulturer, eftersom det tar sig många uttryck och visar sig i olika skepnader. I dessa nätkulturer finns beståndsdelar som kommer att vara centrala ingredienser när framtidens lärande organiseras och iscensätts.

I Unga nätkulturer låter vi noggrant utvalda delar av den svenska sakkunskapen komma till tals kring detta scenario. Utifrån olika professioner och erfarenheter reflekterar de kring samhällsutvecklingen och nätets möjligheter och problemområden. Skriften vänder sig främst till lärare och andra verksamma inom skolans värld, till exempel lärarutbildare, lärarstudenter, IT-ansvariga, skolpolitiker och forskare, men är så generell till sitt innehåll att den bör intressera fler”.’

Ladda ner eller beställ skriften här


Framtidssäkrad utbildning?

oktober 22, 2007

Elev tänker

Frågan är inte bara om vi utbildar för rätt saker utan om vi lär eleverna att lära sig själva. Vem vet vilka nya jobb det finns om två år?


Skydd mot olyckor (SMO) på distans

september 26, 2007

smo-pa-distans2.jpgFrån och med vårterminen 2008 kan du läsa Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) på distans. Distansutbildningen kommer att ha samma innehåll och kursmål som den SMO-utbildning Räddningsverket erbjuder på våra skolor.

Läs mer och ansök på Räddningsverkets hemsida.


När behövs den fysiska skolbyggnaden?

juni 28, 2007

När de flesta tänker på en utbildning tänker man också på en fysisk skolbyggnad, ”att gå i skolan förknippas med att gå till skolan. Det är också i skolan som man oftast lär sig saker”.

Begreppet distansutbildning är en kontrast till att gå i skolan (att lära sig saker i en skolbyggnad). I skolan lär sig studenten/eleven på ett sätt och på distans lär sig studenten/eleven på ett annat sätt. För detta behöver läraren två olika metoder för att ”lära ut”.

Men är det så egentligen? Behöver vi som lärare träffa studenterna i en skolbyggnad för att dom ska lära sig något? Ja, praktiska saker kanske vi behöver visa studenterna och de behöver tillgång till övningsområden.

När vi planerar distansutbildningen (som egentligen är en blandad utbildning mellan skolbundet och distansstudier) ”Skydd mot olyckor” kommer de praktiska övningarna vara förlagda på skolan/skolorna. Mycket av de teoretiska ämnena kommer att läsas på distans men en hel del skolbundna träffar där studenterna kommer att träffas personligen.

När studenterna är hemma (eller vart de nu väljer att studera) är det samma kursmål som ska uppfyllas, det är samma lärare med samma värderingar och samma pedagogiska grundsyn. Kommunikationen mellan lärare/student och student/student sköts av vår lärplattform CuRSnet, e-post, telefon, chatt, vårt nya e-mötessystem (som håller på att upphandlas) och via närträffar.

Så här långt i arbetet utveckla ”skydd mot olyckor” på distans ser vi inga tecken på att kvaliteten skulle bli sämre än den som bedrivs nu. Studenterna kommer att ha

  • Samma kursmål
  • Praktiska övningar samt träning på skolan/skolorna
  • Samma typ av lärare
  • Samma stöd i lärandet (handledning, bibliotek mm)

Vi tror också att detta ger studenterna ökade möjligheter att

  • integrera med sin närmiljö eftersom man studerar hemifrån
  • integrera med sin omvärld genom att avståndet till klasskamraterna, lärare och ämnesexperter krymper med hjälp av kommunikationstekniken. Global kunskap

Fler söker Räddningsverkets utbildning Skydd mot olyckor och fler läser på distans

maj 2, 2007

”De senaste åren har antalet ansökningar minskat till Räddningsverkets tvååriga utbildning i Skydd mot olyckor. Men nu är trenden bruten – 1 043 personer har sökt för att komma in i höst och det är 120 fler än för ett år sedan.

Det finns flera anledningar till att intresset ökar nu… … De som nu sökt utbildningen kommer att få svara på en enkät där vi vill veta varför de sökte… … Det ska bli intressant att ta del av svaren. Vi vill bland annat ta reda på om tv-serien Livräddarna har haft någon inverkan, fortsätter Stefan Lundqvist”.

Det är mycket positivt att det är så många som söker Räddningsverkets utbildning ”Skydd mot olyckor”. Men det kanske inte är lika bra om huvudanledningen att de söker är att ha sett en något friserad (LSC´s anm.) dokumentär om brandmannens arbetssituation. Som komplement till detta tipsar vi Räddningsverket att också utgå ifrån studenternas behov och livssituation där Lärstödscentrum rekommenderar Högskoleverket och SCB:s senaste statistik om antalet studerande på högskolan.

”Samtidigt som det totala antalet studenter på högskolan minskat två läsår i rad, är det alltfler som väljer distansstudier. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.

Antalet distansstudenter har tredubblats sedan läsåret 1996/97. Läsåret 2005/06 läste över 82 000 studenter i distansutbildning, vilket innebär att mer än var femte student nu läser på distans”

Läs mer på högskoleverket och LearningNet