Dataspel utbildar räddningsledare

december 1, 2008

spel_sp674485_380

Rapport på webben skriver om Skövdeskolans satsaning på datorspel där främst Räddningsledare lär sig att hantera olika typer av olyckor genom strategispel.

”- Ser man på vår verksamhet är den perfekt att göra spel av, säger Marcus Toftedahl på Räddningsverket i Skövde. Han har bakgrund som speldesigner och är den som utvecklat spelet. I dagarna ska spelet visas upp i USA”.

Annonser

Unga använder Internet för sociala syften

oktober 20, 2008

I veckan har medierådet släppt undersökningen Ungar & Medier 2008.

Det är 2 000 barn och unga i åldrarna 9–16 år samt 2 000 föräldrar som tillfrågats om ungas medievardag. Det är alltså de personer som kommer att läsa våra utbildningar om tre år och ett bra tag framåt.

Datorn har ju länge setts eller sågs kanske snarare förut som en ”killsak”. Men med Internet har det skett en förskjutning av användandet.

På internet är det vanligast att chatta, titta på video, spela spel och delta i nätgemenskaper som Lunarstorm och Facebook.


Personlig lärmiljö

september 18, 2008

”Personal learning environments” eller ”Den personliga lärmiljön” verkar vara ett nytt begrepp inom utbildningsvärlden.

Hittar begreppet på några webbsidor och tror det blir betydligt vanligare framöver.

 

I och med att vi både som lärare, student eller kursproducerare idag mycket oftare och på ett delvis annat sätt använder oss av Internet både i undervisning och vid andra tillfällen skapar vi själv någon form av personlig lärmiljö. Vi, alla användare, är på ett annat sätt och mycket oftare delaktig i utformning av undervisningsinnehåll. Vi använder olika gratistjänster, webbverktyg, vi skapar och mixar innehåll utifrån egna behov. Vi delger varandra på en betydligt större bredd.

 

Mer just om detta kan du bland annat hitta på CFL´s webbsida och på netlearnings webbsida.


Inbäddade media i online artiklar!

augusti 29, 2008

Hittade en artikel på learning net om just detta och där Dr Morten Flate Paulsen, verksam på NITH (Norges informationsteknologiska högskola) och NKI Fjernundervisning nki.no, Norge, just förespråkar detta och artiklarna/nyheterna/läromedlet blir mer av media som gör materialet livfullt och tilltalande.
Du hittar artikeln här.

Precis detta prövar vi nu i kursen Räddning 2 (SMO-D). Där Martin har plockat fram ett antal youtubeklipp som handlar om farliga ämnen. Till detta får studenten en frågeställning som skall diskuteras i diskussionsforum med den egna basgruppen. Efter någon dag kommer förslag på svar/lösning med nästa videoklipp och ny frågeställning. Här nedan ser du ett exempel på hur det an utformas.
________________________________________________________________________________

 

Dagens youtube (2)

 

Svaret på gårdagens fråga var: XXXXXX

Dagens film visar en explosion med gasol i Korea.

 

Dagens fråga är: Vad är det egentligen som händer när vi får en så här kraftig explosion med gasol, även kallat BLEVE?

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 


Illustrationer

maj 23, 2008

Vi kommer framöver att prova att använda oss av mer illustrationer i våra lärobjekt. Vi tror och känner att en illustration ofta säger mer än en bild/foto samt att det är mycket lättare och mer överskådligt när illustrationen kompletteras med förklarande text, symboler, pilar, etc. En illustration har också oftast längre ”överlevnad” och ser inte ”gammalmodig” ut som ett foto gärna gör efter nått/några år. Ibland är det också svårt, för att inte säga omöjligt att knäppa kort på vissa moment. Du ser ett exempel om vattenlivräddning här nedan.

Den här är gjord av Michael Olofsson och vi kommer att anlita han vid fler tillfällen när vi producerar våra lärobjekt och läromedel. Har du något önskemål om en illustration så hör gärna av dig så undersöker vi om det är möjligt och att vi har användning för den i vår produktion.


SMO på distans – lärande är platsoberoende

april 25, 2008

I senaste numret av Sirenen finns ett längre reportage om SMO på distans. Elever, lärare, biträdande skolchef och utbildningsdirek­tör vid skolan i Sandö och Håkan lilja från Lärstödscentrum intervjuas för att ge deras åsikter på utbildningen.

Du kan läsa hela reportaget på webben. Du hittar det på sida 26 och 27 i pdf-versionen av tidningen.

SMO distans kommer att utvärderas och en jämförande utvärdering av den skolbundna utbildningen. Positivt är att det går alldeles utmärkt att bedriva utbildning utanför Räddningsverkets skolbyggnader. Det har givit oss möjligheter att attrahera målgrupper som i tidigare inte skulle kunna läsa våra utbildningar.

Lärar-Martin

SMO-läraren Martin Neldén har handledning (Foto Jörgen Mähler, bild tagen från Sirenen)


I Sverige läser en av fyra på distans

april 22, 2008

SMO distans

Varje år när det kommer statistik från Högskoleverket och SCB om antal distansstuderande i Sverige är trenden densamma, fler läser på distans i högskolans grundutbildningar.

Idag läser en av fyra på distans och under de senaste tio åren har antalet distansstudenter tredubblats. Dock läser bara tio procent som läser heltid, för campusstuderande är den siffran 57 procent. Av dem som enbart läste kurser på distans var det något fler kvinnor än män som studerade på heltid. Vi hoppas att vi i framtiden också kommer att se fler kvinnliga elever på SMO distans.

Enligt SCB är studenter som läser på distans är äldre än övriga studenter. Läsåret 2006/07 var 40 procent av distansstudenterna äldre än 34 år, jämfört med 18 procent för övriga studenter. Tendenserna är detsamma i SMO på distans, eleverna är i genomsnitt äldre än den skolbundna utbildningen.

Läs mer på SCB:s webbplats