Räddningsverkets utbildning i Skydd mot olyckor.

november 7, 2008

smo

Nu har filmerna kommit som beskriver utbildningen Skydd mot olyckor. I filmerna kan du lära dig mer om utbildningen och yrket. Sidan är uppdelad i åtta stycken filmer vilka behandlar olika delar av utbildningen och yrket. De beskriver både innehåll i utbildningen, skolorna och yrket som brandman och då inte bara vid räddningstjänst utan även andra yrken där SMO utbildningen är en mycket bra grund. Vi vill naturligtvis slå ett slag för filmen som handlar om att läsa på distans.

Du hittar filmerna här.

Annonser

Informationssökning på distans

september 24, 2008


Illustration: Elisabeth Widmark (2007 )

Hur söker distanseleven information?

Som en anknytning till inlägget om personliga lärmiljöer så har vi i dagarna haft e-möten tillsammans med elever från SMO distans angående informationssökning och källkritik. Det har varit väldigt intressant att ta del av deras tankar och åsikter kring distansundervisningen och även hur de löser det med material till sina arbetsuppgifter. Det är bland annat många elever som har uttryckt att jobba på distans kräver ännu mer eget ansvar, även när det gäller att söka information. Bland annat har det diskuterats kring att man som distansstudent tvingas att arbeta mer kreativt med uppgifter. Det är inte självklart att kunskapen nödvändigtvis måste komma ifrån kurslitteratur, utan att informationen kan hämtas ifrån andra källor, som till exempel intervjuer och kontakter med räddningstjänst på olika orter, andra universitetsbibliotek samt sökningar på internet.
Många distanselever uttryckte i diskussionerna att deras informationssökande handlar mycket om att det ska vara tidsbesparande, att informationen och materialet ska kunna nås snabbt. Detta kan naturligtvis ge en hel del problem. Några har problem med att inte bo i närheten av ett bibliotek och därmed måste söka mycket information på Internet. Andra bor på större orter med nära tillgång till ett större bibliotek, men som kanske heller inte har så mycket material inom de ämnen som eleven har behov av. Detta är nog någonting som kan vara bra att fundera lite kring; hur ska räddningsverkets bibliotek göras mer tillgängligt för distansstudenterna? En lösning skulle kunna vara att utöka beståndet kring elektroniskt publicerat material; som e-böcker, eller andra publikationer som går att ladda ner.

I diskussionerna pratade vi även om vikten att vara informationskompetent; att kunna snabbt precisera vilken information de är ute efter, kunna sovra vilken information som är relevant till uppgiften, samt att kritiskt kunna granska de källor de använder. Många av eleverna ansåg att främst källkritik är en viktig del i deras informationssökande och lärande, inte minst när de i många fall tvingas att skaffa material och information på egen hand. Många tankar kom även upp hur man exempelvis är källkritisk när man intervjuar personer, eller hur man kan bedöma en webbsida källkritiskt och vad som kan anses vara bra och relevant material.

För att läsa mer om källkritik har skolverket en bra informationssida kring hur man källkritiskt värderar information. Läs mer på Kolla Källan!

Läs på Stora Sökguiden (Blekinge Tekniska Högskola) vad informationskompetens innebär.


Nya förutsättningar för lärande

augusti 13, 2008

Vi har redan sett hur internet har förändrat stora delar av vårt samhälle och det genomslag det börjar få inom utbildningar. Idag studerar t ex en av fyra på distans på våra lärosäten i Sverige (källa Högskoleverket och SCB).

Internet har skapat fantastiska möjligheter att koppla ihop människor, göra information tillgängligt för alla och möjligheter för kommunikation och erfarenhetsutbyte är större än någonsin, oavsett geografisk plats.

Med hjälp av internet och informations- och kommunikationsteknik har vi för första gången någonsin möjligheten att skapa utbildningar där grunden för lärande inte begränsas av en fysisk plats eller ens tid.

Nu har vi möjlighet att skapa en lärandemiljö för våra elever där de lär sig i autentiska utbildningsmiljöer inom de områden som de kommer eller redan arbetar inom. Samtidigt har de möjlighet att få tillgång till de bästa lärarna, samarbete med klasskamrater och kontakt med resten av samhället. Detta kan elever göra utan att flytta.

Kunskap skapas varken i en skolbyggnad eller på ”nätet”. Lärandet är en kognitiv komplex process som skapas i huvudet på individen, faktorer som motivation, engagemang, socialt sammanhang, relationer men också lärarens förmåga att hjälpa eleverna att uppnå uppsatta mål spelar stor roll.

Dessa mål nås inte automatiskt genom att eleverna sätter sig framför datorn eller åker till en skola och lyssnar när lärare har föreläsningar.


Brandmannautbildningen på distans på EuroPride

juli 25, 2008

I år är Räddningsverket och Stockholms Brandförsvar med på EuroPride som börjar idag. Bland annat kommer representanter från SMO-utbildningen att finnas med och en särskild satsning har gjorts på att informera och diskutera hur man blir brandman på distans.

Läs mer om Räddningsverkets medverkan här.

”Räddningstjänst för alla – självklart” är budskapet när Räddningsverket och Stockholms brandförsvar tillsammans deltar i Europride 2008. Det gemensamma tältet kommer att finnas i Pride park, Tantolunden i Stockholm, 30 juli till 3 augusti”.

Dagens Nyheter skriver också om detta.

”Räddningsverket och Stockholms brandförsvar är några av årets nykomlingar.

– Vi har dålig mångfald inom brandförsvaret, nästan alla brandmän är heterosexuella vita män, och det vill jag ändra på. Vi är en offentlig verksamhet och ska spegla befolkningen, säger Jan Wisén, brandchef i Stockholm”.


Se SMO-seminariet i efterhand

juni 12, 2008

Idag mellan 10-10.45 hade vi vårt SMO distansseminarium (se hela seminariet i efterhand här).

Vi var tjugo deltagare från bland annat Räddningsverket, polisens distansutbildning, Myndigheten för Skolutveckling och åtminstone en nyfiken eventuell framtida SMO distansstudent.

Håkan Lilja från Lärstödscentrum som är projektledare började presentationerna. Han berättade bla att distansalternativet teoretiskt är den tredje största skolan och att andelen kvinnor som söker är högre än till skolorna. Håkan berättade också om bakgrunden och upplägget på utbildningen. Här är Håkans presentation.

Efter det berättade Martin Neldén om hans upplevelser som distanslärare. Den största skillnaden och fördelen var att eleverna lär sig i autentiska miljöer. Ett av distansutbildningens mål är att flytta lärandet till de miljöer som eleverna ska arbeta i senare.

Han märkte också att eleverna är mer engagerade i distansutbildningen, här finns det ingen möjlighet att vara curlinglärare utan ansvaret måste flyttas till eleverna. ”Det går inte att ringa runt till 22 räddningstjänster och berätta att det kommer en elev på studiebesök, sånt de får gratis måste de själva fixa på distansen” sa Martin. Här är hans presentation.

Mathias Otmalm som är elev avslutade med att berätta om hans erfarenheter som distanselev. Det var spännande att höra Mathias erfarenheter av utbildningen. Det är ju framförallt för eleverna vi har utbildningen för och för Mathias passade distansutbildningen bäst pga hans livssituation. Se och hör Mathias hela presentationen om hans liv och erfarenheter som distansstudent. Han berättar också hur han sköter fysen och biblioteksfrågorna på distans (ja, det fanns faktiskt både gym, internet och bibliotek utanför Räddningsverkets skolor).

Det var första gången vi testade att ha seminarium i Adobe Connect och vi tyckte det fungerade bra. Det var lite problem med ljudet i slutet och interaktionen med deltagarna blev väl inte den allra bästa. Men det var en hel del som ställde frågor i chatten och det blev en diskussion i slutet.

Så i dag har vi både sparat på resekostnader och miljön och dessutom fått med experter utanför Räddningsverket i diskussionen om våra utbildningar. Varken möten eller lärande är längre platsberoende, det är bra att vi också testar nya former att mötas i Räddningsverket.

Här ser du seminariet i efterhand. Det kan vara lite laddningstid eftersom storleken på filen är 75 megabyte och 45 minuter lång, filmen streamas vilket gör att den kan upplevas hackig om du sitter på en slö lina. Pausar du och väntar ett tag så kommer det att gå bättre.


Torsdag klockan 10 är det dags

juni 11, 2008

Idag (torsdag) klockan 10.00 börjar vårt seminarium om Skydd Mot Olyckor (SMO) på distans. Det är enkelt att delta med din egen dator och det enda du behöver göra är att klicka här.

Du behöver inte vara föranmäld och seminariet är öppet för alla, även personer utanför Räddningsverket.

Så här kan en distansstudent se ut… Eller en vanlig student…


Seminarium om SMO distans på distans

juni 8, 2008

Nu på torsdag (12 juni) klockan 10.00 till 10.45 har vi på Lärstödscentrum ett seminarium om SMO distans tillsammans med en distanslärare och en distanselev.


Martin Neldén som är distanslärare kommer att vara med

Seminariet sker i vårt e-mötessystem, för att vara med räcker det att du klickar här (http://raddningsverket.emea.acrobat.com/exempel) någon minut innan 10. Du behöver inget speciellt program och du behöver inte anmäla dig.

Det enda som krävs är att du är

Har du headset eller mikrofon kan du ställa röstfrågor, annars går det bra att skriva frågor i chatten till oss under seminariet.

På seminariet kommer vi bland annat att ta upp fördelarna och nackdelarna med SMO distans. Vad vi tänkte på när vi utvecklade kursen, hur det är att vara lärare och hur det är att vara elev. Vill du att vi tar upp något mer kan du skriva en kommentar till detta inlägg.

Vi kommer även att spela in seminariet så det kommer att finnas möjlighet att titta på det från och med fredag om du inte har möjlighet att vara med.

Så välkommen till oss på torsdag 🙂