Nytt e-mötessystem från Adobe

mars 30, 2008

I veckan släppte Adobe ett par intressanta webblösningar. Den mest uppmärksammande var webbversionen av Photoshop som både fungerar som bildredigerare och online-fotoalbum. Men ännu intressantare var deras light-variant av e-mötessystemet Connect vid namn Brio

Brio

“Welcome to a preview of the next generation of Adobe Acrobat Connect, codename ”Brio.” Brio is a web meeting service designed for small collaborative meetings for individual professionals and small businesses”.

Vi använder Adobe Acrobat Connect Professional i våra utbildningar och har goda erfarenheter. Tyvärr fungerar betaversionen av Brio bara med tre samtida mötesdeltagare än så länge. Men betaversionen är gratis att testa på och verkar fungera på samma sätt som Connect. Det intressanta är att det krävs mindre och mindre bandbredd att köra videokonferenser eftersom tekniken att komprimera video går så snabbt framåt. 

Vi tror att framtiden för videokonferenser tillhör webben, möjligheten att integrera smidigheten att sitta framför sin egen dator och köra videokonferenser i HD-kvalitet med webbens alla fördelar är inte långt borta!

Annonser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

mars 25, 2008

Sirenen22008sirenens webbplats kan du redan nu ladda ner det senaste numret (nr 2 2008). I det nya numret finns extra sidor om den nya myndigheten och ganska mycket skrivet om utbildningen och skolorna.

Hur distansutbildningen kommer att utvecklas i den nya myndigheten tas inte upp i någon större utsträckning. Det som tas upp är möjligheten för elever på skolor som drabbas att kunna läsa klart sin utbildning på distans.


Modernisering av utbildningssystemet

mars 18, 2008

Ny utbildningDen 1 januari 2009 inrättas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi som arbetar på Räddningsverket har under dagen fått information om den nya propositionen som släpptes idag. Vi vet inte så mycket mer än att ”den nya myndighetens huvudsakliga lokalisering ska vara Stockholm och Karlstad med utbildningsverksamheten förlagd till Revinge och Sandö”. Från Räddningsverkets webbplats.

Svenska dagbladet skriver om den nya myndigheten

Regeringen vill samla landets krisberedskap på ett ställe. Tre myndigheter läggs ned och stora omorganiseringar genomförs när nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skapas, enligt en proposition.

Vad detta kommer att innebära för utbildningarna vet vi inte än utan det ska utredas vidare. Dock vet vi att det kommer att bli förändringar.

Regeringen vill satsa mer på utbildning och tycker att dagens utbildning inom området skydd mot olyckor dras med överkapacitet och bristande flexibilitet. Också från SvD.

På regeringens webbplats skriver de också om att utbildningssystemet behöver moderniseras.

Samtidigt presenterar regeringen en modernisering av utbildningssystemet. En väl fungerande utbildnings- och övningsverksamhet är en förutsättning för en hög kvalitet i den operativa krishanteringen. Dagens utbildning inom området skydd mot olyckor dras med överkapacitet, bristande flexibilitet samt stora utvecklings- och investeringsbehov.

Följ också vad bloggarna skriver om den nya myndigheten här.


90 sekunder på webben

mars 18, 2008

90 sekunderÄr du elev, lärare eller på annat sätt har tillgång till CuRSnet kan du också se filmserien 90 sekunder.

”Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. Inslag från insatser ur taktisk, teknisk eller utbildningssynpunkt är högt prioriterade”

Du hittar filmerna i rummet ”90 sekunder på webben”. Vi har lagt in samtliga filmer som kommit ut på DVD, dvs nr 2/04 till nr 4/07.


Vad är en e-portfolio?

mars 12, 2008

E-portfolio

”För att vi ska kunna möta behoven från kunskapssamhället ställs nya krav på oss individer. Vi behöver kunna hantera och dela vår kunskap. Vi behöver också kunna reflektera kring vårt tidigare lärande och våra kvalifikationer”. Så beskriver CFL nyttan med e-portfolion.

Att reflektera över sitt eget lärande är en metod som ofta används i skolan, bland annat på SMO distans genom reflektionsdagböcker. Portfoliometoden bygger på samma tankar men ger också eleven en möjlighet att samla alla sina arbeten och ta dem med sig genom livet. Detta kan ju vara bra både för reflektion, att se sina egna framsteg och använda som arbetsprover när man söker till ett jobb eller en utbildning.

Norge är en av föregångsländerna när det gäller portfolioanvändandet och elevernas arbeten sparas och arkiveras under hela skolperioden. Eftersom vi använder en norsk lärplattform (CuRSnet/Fronter) finns också bra stöd för detta i våra utbildningar.

Men idag sker inte allt lärande i klassrum eller där utbildningssamordnaren har tänkt sig.

”Idag ser vi t.ex. allt fler webbaserade verktyg växa fram som är studerandestyrda och som medger socialt samspel, öppenhet och val av olika källor för innehåll (sociala nätverk, bloggar, wikis m.m.), vilket gör att perspektiven förskjuts från utbildningsanordnaren till individen. Det är individen själv som i allt högre utsträckning är med och formar sitt egna personliga lärandelandskap”. Från CFL.

Detta kräver nya sätt att se på portfolion, dvs hur samlar vi in kunskap som har skapats på webben utanför både LMS, klassrum och worddokument?

För att starta en diskussion om detta har CFL starat en blogg om e-portfolio. Vi tycker detta är en svår fråga så vi kommer definitivt att lägga in bloggen i våra rss-flöden.


Fler studenter läser flexibla utbildningar

mars 10, 2008

Räddningsverksbild

I USA breder distansutbildningen ut sig. När även de enorma anrika amerikanska universiteten har rekryteringsproblem blir de tvungna att tänka om. Idag erbjuder mer än två tredjedelar av alla högre utbildningsinstitutioner distansutbildning i någon form. Hösten 2006 var det nästan 3,5 miljoner amerikanska studenter som läste en distansutbildning.

I den här artikeln från New York Times webbupplaga från igår kan du läsa mer om de amerikanska universitetens förändrade roll. Fokus ligger på lärarnas roll i artiklen och visar på att förutsättningar har förändrats. Både för- och nackdelar tas upp.

“I can be anywhere, “ said Peter Bemski, an online professor in the M.B.A. program at Regis University, based in Denver. “I started a class sitting at my desk at Regis. Then I went to Brazil for two weeks, then a workshop in Chicago, and continued teaching my class. I don’t miss a beat.”

I Sverige ökar också antalet distansstudenter. Under läsåren 1995/96–2004/05 har antalet studenter i distansutbildning tredubblats från 27 000 till 80 900. Det innebär att var femte student numera läser på distans enligt Statistiska Centralbyrån. Vi har inte hittat någon nyare statistik men vi antar att detta ökat även efter 2005 i Sverige.


CuRSnet 81 / Fronter 81

mars 7, 2008

CuRsnet är uppdaterat till en ny version som nog de flesta känner till. Detta gjordes i månadsskiftet januari-februari. Här kan du läsa Fronter 81 nyhetsbrev. 4-5 mars hade Fronter Sverige en allmän information om de nyheter som 81-an har.

ljudfil.jpg
En av nyheterna är ljudinspelaren som innebär att du kan spela in en ljudfil direkt i CuRSnet. När du skapar ett nytt dokument i ex. ett arkiv kan du välja ”Spela in en ljudfil”. Du måste naturligtvis ha en mikrofon inkopplad till din dator. Välj detta och du kan därefter spela in. I framtida uppdatering kommer denna funktion också att finnas i kommentars fönstret, dvs du som lärare kommer att kunna spela in en muntlig kommentar till en elevs inlämningsuppgift i stället för att skriva din kommentar. Detta kan du i och för sig göra redan nu genom att spela in din kommentar i annan ljudinspelare och därefter överföra den filen till kommentarsfönstret, men en inbyggd ljudinspelare underlättar ju denna procedur.

Här kan du se hur man gör>>. http://screencast.com/t/pkKteD6jV