Fronters användarkonferens

september 29, 2008
Elmia uppifrån

Elmia uppifrån

Idag och på tisdag är hela Lärstödscentrum (förutom Jörgen som är pappaledig) och ett antal lärare på Fronters användarkonferens.

Vi kommer att lära oss mer om Tips&Trix med Fronter, Digitala lärresurser, Bättre mentor med loggbok, Integrationer och SSO mm.

Läs hela programmet här

Annonser

Fronters användarkonferens

augusti 7, 2008

Den 29-30 september är det dags för Fronters årliga användarkonferens som denna gång hålls på Elmia i Jönköping. Som tidigare är det i huvudsak Fronters användare som står för innehållet i form av kortare seminarier. Temat i år är gränslöst lärande och samarbete i olika sammanhang. Bilden är från förra årets konferens då LSC var en av föreläsarna och visade exempel på hur Räddningsverket använder Fronter i sin utbildningsverksamhet.

Konferensen är ett utmärkt tillfälle för exempelvis lärare att ta del av hur andra utbildare använder Fronter i sin verksamhet, knyta kontakter och träffa personal från Fronter i Sverige och Norge. För administratörer finns också supportlabb och speciella administratörsseminarier. Anmälan görs på Fronters hemsida.


CuRSnetutbildning för administratörer

juni 12, 2008

CuRSnetadministratörer från Räddningsverkets skolor och Lärstödscentrum har varit på utbildning hos företaget Double Click som är den svenska återförsäljaren av Fronter (CuRSnet). På schemat stod administration och erfarenhetsutbyte kring de utmaningar man ställs inför som ansvarig för en lärplattform som hela tiden växer och som idag har har nästan 5000 användare.

Vår kontaktperson hos Double Click är Kjell Johansson som också höll i utbildningen och berättade om vilka verktyg i Fronter som kommer att utvecklas eller avvecklas inom kort. En välkommen trend är att man verkar knyta till sig allt fler verktyg utifrån. Ett exempel på detta är videokonferensverktyget Elluminate som kommer i nästa version. Fronter uppdateras 2ggr per år och nästa uppdatering beräknas vara tillgänglig i början av augusti. De förändringar som kommer i nästa version finns att läsa mer om i Fronters lanseringsbrev.


Fronter användarkonferens

maj 26, 2008

Fronter Sverige har i år sin användarkonferens i Jönköping 29-30 september. Temat för årets konferens är ”Gränslöst lärande”. Du kan läsa mer om konferensen på Fronters hemsida. 

 

Vi uppmanar dig som CuRSnetansvarig på Räddningverkets skolor eller administration att undersöka din möjlighet att delta. Vi kommer precis som i fjol att utnyttja detta tillfälle till att träffas och ha ett möte med er CuRSnetansvariga. Försök även att få med administratör och intresserade lärare på denna konferens.


Lärstödscentrums besök i Revinge

april 30, 2008

Torsdag och fredag v17 fick ett antal lärare på Revinge en duvning i CuRSnet. En hel del frågor hoppas jag att jag rätat ut. En trolig orsak till en del av de problem som uppstår lyckades vi ta fram. En är förstås brister i handhavande/kompetens i hanteringen av själva systemet. Exempelvis måste jag som lärare innan jag aktiverar ett prov för elever själv läsa igenom all frågor, markera alla ingångsvärden för provets alla sidor, kontrollera ev. bilder, notera vilken respons eleverna skall ha, etc. Det vill säga göra precis som om provet görs med papper och penna, förbereda för att undanröja missförstånd. Brister i kontrollen verkar vara en stor orsak till många missförstånd och det förutsätts att bara för att provet görs elektroniskt så gör systemet precis som jag tänkt utan korrigering.

 

Under eftermiddagen på torsdagen informerade jag utbildningsansvariga från räddningstjänsten inom Revinges upptagningsområde om SMO-distansutbildningen och hur den är uppbyggd och genomförs. Detta var mycket uppskattat och jag kopplade även upp i Adobe Connect med en elev och en lärare som berättade hur det är att vara elev på en distansutbildning och hur lärarna jobbar med denna form. Det blev en del bra frågor och några såg även möjligheten att lättare kompetensutveckla sin egen personal, främst då personal vilka ej har smo.

 

Under tisdagen denna vecka, v18, genomförde vi samma information i Växjö, men denna gång helt med hjälp av Adobe Connect. Det fungerade över förväntan och jag tackar Karin Mace för hjälp i Växjö med uppkopplingen. /Håkan Lilja


Vi besöker Revingeskolan

april 21, 2008

 Revingeskolan 

 

Torsdag och fredag denna vecka (v17) kommer jag (Håkan) att besöka Revingeskolan. Torsdag och fredag förmiddag skall jag hjälpa CuRSnet-ansvarig i Revinge med utbildning/information till lärare om bland annat CuRSnet och de nyheter som tillkom i samband med uppdatering till Fronter 81. Jag kommer också praktiskt att visa hur SMO-D använder sig av Adobe Connect i undervisningen.

 

Under eftermiddagen på torsdag har Revinge informationsträff med utbildningsansvariga från räddningstjänsten inom sitt upptagningsområde. Jag kommer då att informera om SMO-distansutbildningen och hur den är uppbyggd och genomförs.

 

Jag tar även tillfälle att möta manusförfattare, dvs de som svarar för faktainnehåll, som bidragit till SMO-distans utbildningen för att utvärdera och komplettera innehåll i kurserna. Givande dagar hoppas jag.

/Håkan


90 sekunder på webben

mars 18, 2008

90 sekunderÄr du elev, lärare eller på annat sätt har tillgång till CuRSnet kan du också se filmserien 90 sekunder.

”Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. Inslag från insatser ur taktisk, teknisk eller utbildningssynpunkt är högt prioriterade”

Du hittar filmerna i rummet ”90 sekunder på webben”. Vi har lagt in samtliga filmer som kommit ut på DVD, dvs nr 2/04 till nr 4/07.