Nästa år

december 19, 2008

lsc_jul

Vi fick en kommentar från Eva Rundkvist på MSB-kommitten om vad som händer med den här bloggen nästa år. Tyvärr kan vi inte svara på det just nu men det kommer inte att bli några nya inlägg på ett tag.

 

I samband med att Räddningsverket upphör och MSB bildas kommer Lärstödscentrum till viss del att få nya arbetsuppgifter och en ny roll, samt till viss del nya medarbetare.

 

  • Kalle Hedlund slutar och övergår till privat arbetsgivare.
  • Monica Moritz slutar och går tillbaka till sin tidigare arbetsgivare, Vilhelmina kommun
  • Jörgen Mähler byter arbetsuppgifter och blir bibliotekarie på heltid. Jörgen är för närvarande föräldraledig och Elisabeth Widmark vikarierar för honom fram till och med mars månad.
  • Håkan Lilja saknar formell behörighet för LSC övergår därför till andra arbetsuppgifter vid MSB Sandö.

 

I den nya organisationen vid MSB Sandö finns bland annat 3 stycken IT-pedagoger/ webbdesigners, dessa tre är idag vakanta på Lärstödscentrum Sandö.

 

Vi vill med dessa rader tacka för oss, önska en god jul och ett gott nytt år och framförallt tacka för all den respons vi fått från alla läsare av LSC-bloggen. Vi hoppas på en fortsättning av bloggen och att utbildningarna utvecklas ännu mer nästa år!

 

Vänliga julhälsningar

Håkan, Kalle, Jörgen, Monica och Elisabeth på Lärstödscentrum

Annonser

Spelet om framtiden

oktober 8, 2008

Den 22 september startade spelet om framtiden på webben. Ambitionerna från amerikanska Institute For The Future är stora och detta sätt att engagera publiken borde också vara extra intressant för myndigheter som Räddningsverket och i synnerhet för framtida Myndigheten för Samhällsskydd och Samhällsberedskap (MSB). Spel som ett verktyg för lärandet är väldigt intressant vilket vi på Lärstödscentrum följer med stort intresse och där vi får hjälp av vår kollega och speldesignern Marcus Toftedahl på Skövdeskolan som också är en förgrundsfigur inom Räddningsverket inom området.

Tanken är att via ett Massively Multiplayer Forecasting Game vid namn Superstruct ta reda på vart framtiden är på väg och på det sättet bygga en bättre och säkrare framtid. ”It’s about inventing new ways to organize the human race and augment our collective human potential. With Superstruct IFTF introduces a revolutionary new forecasting tool: Massively Multiplayer Forecasting Games (MMFGs)”.

Vi hittade detta inlägg på KK-stiftelsens blog om ”framtidens lärande”.

Superstruct utspelar sig 2019, och spelarnas uppgift är att beskriva hur tillvaron gestaltar sig i en tid när undergången tycks vara nära… Datorsimuleringssystemet GEAS (Global Extinction Awareness System) visar att människans överlevnadshorisont inte länge är oändlig, utan kan beräknas till tjugotre år. Fem olika faror, som beskrivs i lika många videofilmer på Youtube, hotar att förstöra allt mänskligt liv på jorden… Själva spelandet äger rum på bloggar, diskussionsforum, Youtube och andra mötesplatser på nätet. Och det finns redan en grupp på Facebook, som just nu har 1431 (vi uppdaterade siffran själva) medlemmar.

Räddningsverket gjorde en framtidsstudie om ”Framtidens risker och säkerhetsarbete” i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Över 400 personer inom kommuner, regionala och centrala myndigheter, näringsliv, organisationer med flera har medverkat i dialogen under hösten 2007.

Vi hoppas att MSB kan hitta nya former för att bjuda in fler till samhällsdebatten om framtidens tankar, funderingar, insikter, förväntningar och farhågor än vad Räddningsverket gjort tidigare. Läs mer och delta i spelet här


MSB-kommitén besökte Sandö

juni 26, 2008

Thord Eriksson, huvudsekreterare i MSB-kommitén besökte på tisdagen skolan på Sandö för att få information om skolans verksamhet och en uppfattning om vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Den övergripande verksamhet som Räddningsverket bedriver presenterades, liksom en beskrivning av de övriga aktörer som har sin verksamhet på Sandö. Thord fick också en närmare presentation av skolans internationella verksamhet och exempel på fullbordade och pågående utvecklingsprojekt. Dessutom visade Lärstödscentrum exempel på sin verksamhet med fokus på utvecklingen av Räddningsverkets distansutbildning med några exempel från SMO-distans.

Efter att organisation och lokalisering presenterats besöker MSB-kommiten i dagarna flera av de orter som inte kommer att bedriva verksamhet i den nya myndigheten. Mer om dessa besök och MSB-kommiténs arbete finns att läsa i MSB:s egen blogg.