Gästinlägg om räddningstjänst, IKT och utbildningar

juni 25, 2008

Idag ”gästbloggar” Jonas Landgren som bland annat forskar kring hur räddningstjänsten arbetar med IT. Vi frågade honom hur IKT-användningen och –mognaden kan och borde komma in i utbildningen.

Vi var också intresserade av hur Räddningstjänsten och andra delar som arbetar med säkerhet i olika former skulle kunna ta del av och lära sig de verktyg han forskar om, och vilken roll Räddningsverkets utbildningar har i detta?

Detta är hans svar;

Jag tror att utbildningarna som SRV bedriver spelar en väldigt stor roll för att få svensk räddningstjänst att ta till sig IKT på ett sådant sätt att det blir en helt naturlig del i vardagen.

Mina erfarenheter från mina studier är att insatspersonal har en något negativ inställning till IT rent generellt, dock är man väldigt intresserad av applikationer och system som kan fungera som värdefulla ”verktyg” i arbetet. Dvs, administrativa system för att hantera lön, semester, rekvisitioner m.m har svårt att fånga intresset. Men mobila terminaler där insatspersonal kan få upp vital information vid en räddningsinsats fångar också ett stort intersse.

Webb-baserade Kartsystem och mobil videoförmedling är andra områden där personalen i många fall ser en direkt koppling till det arbete som de som mest identifierar sig med.

Utbildningen har en stor roll att fylla avseende att utbilda i hur tekniken kan integreras i det arbetet och att det gäller att ha ett förhållningssätt till tekniken. Viss teknik kan vi inte avstå ifrån, utan den kommer att över tid att smygas in i verksamheten, som en del av den allmänna teknikutvecklingen i samhället.

Utbildningen skall naturligtvis också integrera användningen av IKT i själva utbildningsmomenten där kunskapssökande, kommunikation och redovisningar till viss del skall ske via webben och på distans för att påvisa hur tekniken kan användas.

En intressant sak som ni skulle kunna göra är att arrangera ett seminarie där ett urval av forskarna kommer och träffar de som går era utbildningar. Syftet är inte att forskarna skall förmedla kunskap. Utan att skapa en mötesplats där man på lika villkor diskuterar gemensamma frågor. Sådana möten gör att de ibland väldigt frånskilda sidorna träffas och det skapas broar som både kan utveckla och förbättra relevansen i forskningen, men också ge insikter som kan vara tillämpbara direkt i ett vardagligt räddningstjänstsammanhang.

Jag försöker att arbeta ganska aktivt med att överbrygga mellan akademin och de professionella aktörerna, ibland med lite olika resultat men det går framåt och skall nog ses som ett långsiktigt arbete.

Annonser

Bloggtips – IT för kris- och säkerhetsarbete

maj 15, 2008

Läs Jonas Landgrens intressanta blogg om IT-användning för kris- och säkerhetsarbete.

Jonas jobbar med forskningsfrågor på Viktoriainstitutet i Göteborg. 2007 blev han klar med sin avhandling om ”Designing information technology for emergency response”.

”Jonas Landgren har under sitt avhandlingsarbete, vid IT-universitetet i Göteborg, åkt med räddningstjänsten och studerat det operativa arbetet vid insatser. Målet med fältstudierna var att undersöka hur IT kan stödja räddningsstyrkorna i deras arbete”.

Läs mer om hans avhandling (den finns också att ladda ner i fulltext på bloggen).


Lärstödscentrum och rökdykarsimulatorn

december 13, 2007

Tisdag och onsdag denna vecka var jag på ett seminarium som Räddningsskolan i Skövde ordnade om ”Serious Gaming”. Framförallt visade de upp deras projekt om rökdykarsimulatorn som de har utvecklat tillsammans med bland annat högskolan i Skövde.

Cave

Spelet går ut på att söka igenom olika byggnader och föra personer i säkerhet. … Spelaren får i uppdrag att söka igenom lokalen och han/hon avgör själv när uppdraget är avslutat… Efter avslutat uppdrag får spelaren feedback. En planlösning visas upp med markeringar om var spelaren rört sig. Missar spelaren en person, eller om tiden eller hälsan runnit ut, kommer spelaren inte vidare till nästa nivå…

Rökdykarssimulatorn fokuserar på den enskilde brandmannens sökteknik. Den ersätter inga andra övningar som traditionellt använts för rökdykning. Däremot faller den in på ett naturligt sätt som ett pedagogiskt verktyg för just sökteknik, där de studerande kan öva mängder av gånger i nästan obegränsat antal miljöer, på ett roligt och självmotiverande sätt.

Läs mer på Räddningsverkets webbplats.

Högskolan har också gjort studier där de jämförde resultaten i rökdykning på SMO-elever som både hade spelat i simulatorn och de som inte hade gjort det. Det var en väldigt liten kontrollgrupp men resultaten pekade på att de som tränat i simulatorn gjorde bättre rökdykningar.

Vi diskuterade också hur detta skulle kunna användas i utbildningen på alla fyra skolor. Skövde har ju redan en simulator men att köpa den till de andra skolorna skulle kosta en del pengar.

Spel och lärande är ett intressant område över huvud taget. I SMO distans är det närmaste vi kommer viss typ av rollspel i PBL-fallen. Vi fick också se andra mer brandmannaanpassade strategispel för datorn (typ Sim-City-liknande).

För dig som är intresserad av att läsa mer om spel och lärande tipsar vi om IT för pedagogers temasida i ämnet.


Bränderna i Kalifornien

oktober 23, 2007

I Hollywood flyr ”stjärnorna” (samt 250 000 till , 600 000 uppmanas att evakuera skriver SvD) bränderna i Kalifornien. Även ett antal svenskar verkar vara på plats skriver DN. Förtydligande: Det är inga bränder i Hollywood (ännu, i varje fall). Enligt kommentar från Jörgen. Ny film på SvD om branden. Uppdaterat: Se vart bränderna härjar på denna googlemap.

Uppdaterat: En intressant blogg om svenskar i San Diego som är drabbade av branden. De ser skillnader mellan amerikaner och svenskar.

”everyone here in San Diego is so helpful and everyone really do everything they can to help the community where they live. You rarely see that kind of willingness to help in Sweden”.

Det kan vara intressant att fundera vidare på…

Firefighter Nation kan du följa tusentals brandmän och andra kunniga och intresserade personer diskutera branden och andra frågor som rör säkerhet och sjukvård. För dig som är intresserad av att skaffa ett kontaktnät som spänner sig världen över rekommenderar vi att registrera sig på nätverket.

Forum

Forumet innehåller också en stor mängd bilder, filmer, dokument mm för dig som vill lära dig mer om området.


CuRSnet för räddningstjänsterna?

oktober 10, 2007

Idag (10 oktober) ska vi vara med och presentera CuRSnet för kursplanerådet. Kursplanerådet består bland annat av personer från Räddningsverkets utbildningsverksamhet, Sveriges Kommuner o Landsting, olika kommuner, Civilingenjörförbundet, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, Brandmännens Riksförbund, Ledarna och Lunds Tekniska Högskola. Tanken är att man ska kunna använda CuRSnet som ett intern- och utbildningsnät.

”En sådan uppbyggnad ger möjlighet att inom egen kommun erbjuda specifik lokal information, internutbildning inom olika områden, kommunikationsmöjlighet i form av diskussionsforum, chatt och epost. Dessutom erhåller varje anställd (licens/användare) egen minneskapacitet för personliga dokument. Ägare har också möjlighet att genomföra utvärderingar, enkäter eller teoretiska tester i klassrummet.

Mellan kommuner finns möjlighet att utbyta information, erfarenheter, byta dokument, ha gemensamma diskussionforum, marknadsföra arrangemang, etc”.

Kul idé men detta innebär också en kostnad för licenser, support osv. Ett gratisalternativ är det sociala nätverket Ning, här finns en amerikansk motsvarighet i forumet FirefigheterNation.com för ” Firefighters, EMS & Rescue”. Nätverket har idag 6370 medlemmar (de flesta från USA).

Ning kan du också skapa ditt eget nätverk, här kan du skapa diskussionsforum, chattar, ha filarkiv, bildalbum, visa videor, medlemmar kan skapa sina egna bloggar med mera. Det går också att lösenordsskydda uppgifter och diskussioner.

Här är några intressanta svenska Ning-nätverk för dig med specialintressen

HUMANET är Röda Korsets ungdomsförbunds webplattform

http://rkufhumanet.ning.com/

Community för biblioteksmedarbetare i Second life – och andra virtuella världar http://biblioteksmedarbetareisecondlife.ning.com/

Teckna.ning.com – För dig som gillar att teckna

http://teckna.ning.com/


Brandskydd i New York

oktober 9, 2007

New York’s “Department of State’s Office of Fire Prevention and Control” har en webbplats med mycket bra information.

Just nu har de “Campus fire safety month” med slogan “What wasn’t talked about could be fatal” (bra uttryck).

De har också gjort en del intressanta filmer. Här är en klass som får lära sig värmekameran (tror jag det är?).

Här är direktlänken för er som läser nyhetsbrevet i e-posten.


Ökad användning av IKT i operativ räddningstjänst

oktober 8, 2007

Ett intressant nytt forskningsprojekt håller på att slutföras i Räddningsverket. Frågan är hur man kan värdera den ökade förmåga som räddningsstyrkan får genom användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT)? 

RC

”Samhället i stort och den kommunala räddningstjänsten specifikt har begränsade resurser för att bemöta hjälpbehov vid olyckor och krissituationer. För att använda befintliga resurser på ett optimalt sätt och för att snabbt kunna svara upp mot hjälpbehov finns ett ledningssystem med ramar för beslutsfattande och samverkan vid räddningsinsats. I detta ledningssystem har informations- och kommunikationsteknologi (IKT) en viktig roll. Tydliga trender visar nu också på en ökad användning av IKT i operativ räddningstjänst. Studier har tidigare bedrivits kring effekterna av IKT i ledningssystemet”. 

Kanske kommer eleverna som läst SMO på distans att ha ett annat perspektiv på IKT-användningen än de som läst den på skolan. Att läsa på distans med IKT-stöd tror vi både ger en lika bra utbildning som på skolan och att eleverna samtidigt får en utbildning i att praktisk kunna använda IKT, något som de kanske har användning för om de börjar arbeta inom Räddningstjänsten.

Läs mer här