Lärstödsbloggen

augusti 31, 2007

Den 10 april bytte vi utseende på vårt gamla nyhetsbrev och startade https://lscnytt.wordpress.com/. Syftet var att få ett smidigare sätt att informera/kommunicera om vår verksamhet med också intresserade utanför Räddningsverkets utbildningsverksamhet.

Att fundera hur vi kan använda bloggar och liknande verktyg för kommunikation i utbildningen är också intressant. Vi har vår lärplattform CuRSnet men där kommer bara personer som deltar i utbildningarna in.

– ”Lärarna måste kunna knyta samman sin undervisning med resten av samhället, säger Will Richardson. Bloggar och wikier är bra sätt att lära sig att kommunicera och samarbeta med en publik utanför skolan. På det här viset lär man sig både att dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter och att själv dela med sig”. Lär hela artikeln från kollegiet här

Just att andra kan kommentera ens tankar och andras inlägg är en fördel. Så här kommenterar du oss.

Kommentera lscnytt

Idag kom bland annat en intressant kommentar om SMO distans från Urban Nordmarker från Polishögskolan

Jag kunde inte undgå att kommentera frågeställningen – Går det ens att bli brandman på distans? Min spontana kommentar är – Självklart att det går!!! Vad är det då som övertygar mig. Jag arbetar idag som chef för distansutbildningen till polis vid Polishögskolan i Stockholm”.

Är Urbans inlägg rimligt? läs hela härIDG skriver om polisutbildningen på distans.

Annonser

Arbetet med SMO på distans fortsätter

augusti 28, 2007

Skydd mot olyckor på distansFörra veckan var vi på Revinge och Rosersberg och arbetade vidare med utbildningen skydd mot olyckor (SMO) på distans (vi skrev om detta tidigare). I Revinge jobbade vi vidare med hälsa och livsstil och introduktionskursen. Till dessa kurser slutförde vi uppgifter, fallbeskrivningar och vi spelade även i några föreläsningar.

På torsdagen diskuterade vi fortsättningen på arbetet och mycket handlade om kommunikation, samarbete och studieformer på distans. Detta var frågor som kom upp.

  • Kan vi skapa bra uppstartsmöten på distans eller bör vi göra det på skolan?
  • Går det att bedriva ett problembaserat eller annat processinriktat lärande på distans?
  • Hur kan eleverna samarbeta och lärarna handleda på distans?
  • Vad bör vi göra när eleverna är på skolorna, bara praktisk träning eller ska vi ha föreläsningar och teoretiska grupparbeten då också?

Vi landade någonstans i mitten. Vi tror att det går att skapa förutsättningar för ett givande samarbete på distans. Det kräver dock mycket av både eleverna och lärarna eftersom det är en ny företeelse att studera SMO på distans. Vi har inga egna erfarenheter av detta och behöver tänka om. Men en del av utbildningen kommer att bedrivas på skolan och det planerar vi också för.

Hur vill du att skydd mot olyckor på distans ska utformas? Kommentera gärna här. Går det ens att bli brandman på distans?


Glöm datorn – jobba på webben istället

augusti 28, 2007

Det kommer mer och mer bra tjänster där du kan jobba med dokument, bilder, filmer mm direkt i din webbläsare. Fördelen blir att du inte behöver ha programmen installerade i din dator och att du kommer åt dina filer oavsett vart du är (en internetuppkopplig krävs dock). Men kanske den största fördelen är möjligheten att dela med sig och samarbeta kring materialet.

Denna tanke har byggt tekniken kring distansutbildningen där lärplattformarna (i vårt fall CuRSnet) är det tydligaste exemplet kring delning och samarbete av dokument. Men nu börjar vi också se detta i större omfång på andra ställen på webben.

Cursnet

Här är några tjänster vi tycker är bra

Dokument

Google docs har vi skrivit om tidigare och är ett fullgott alternativ till officepaketet om du inte är ute efter de mest avancerade funktionerna. Det är också fantastiskt för att samarbeta i dokument. Google har ju annars också en söktjänst, möjlighet att blogga, mail, kalender, fotoalbum, chatt mm.

Zoho har minst lika omfattande tjänster men är inte lika etablerade, men ett bra alternativ. Här kan du också sköta dina projekt och ha webbkonferens.

Read/writeWeb skriver mer om detta

Bilder

Flickr är antagligen det mest kända alternativet. Det är enkelt att hantera bilder och dina kompisar och andra kan kommentera och diskutera. Nu har också många online-redigeringstjänster kopplat till fototjänsterna börjat dyka upp. Bengt på bild och foto skriver om detta.

Video

Jaycut är en webbtjänst där du skapar filmer och bildspel direkt på webben. Ladda upp dina filmer och dina bilder och redigera ihop dom direkt i ett webbgränssnitt.


Vidga perspektivet! Livesändning

augusti 27, 2007

CFL lövI morgon (28 augusti) kan du delta i ett direktsänt seminarium som CFL anordnar.

”Göran Greider och Ulrika Knutson blir våra föreläsare på detta spännande seminarium. Tillsammans med dem vidgar vi perspektiven på lärande… …Till detta kommer att vi får höra vad Nutek och Näringsdepartementet tänker om regional utveckling, tillväxt och utbildningens roll…”.

Sändningen börjar klockan 10.00 och du kan se den här direkt i din dator

Seminariet verkar fulltecknat men befinner du dig i Stockholm kan du testa att maila om du vill se det på ”riktigt”

Läs mera om tillställningen


Ett ”riktigt” möte på webben?

augusti 24, 2007

I dagens Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter kan man läsa om forskare i Sverige och Schweiz som flyttat människans ”jag” utanför kroppen. De menar att vår ”jag-uppfattning” sitter där ögonen sitter. Genom att flytta ”ögonen” skapar man alltså en illusion av att också befinna sig utanför kroppen (se här hur det går till). Om illusionen är verklig är en filosofisk diskussion som vi lämnar här.

Jaget

För distansutbildningen är det dock intressant. Det skulle alltså vara möjligt att med ”jaget” befinna sig på samma plats även om man kroppsligt är åtskilda. På distansutbildningen som vi bedriver idag är vi ju åtskilda från att fysiskt träffas stora delar av tiden (eftersom vi studerar på olika platser).

För mer praktiska utbildningar skulle detta få konsekvenser.

”- I framtiden skulle man kunna tänka sig att projicera kirurgens jag, så att personen får en illusion av att vara i operationssalen. Då skulle kirurgen kunna bli mycket mer intuitiv”.

Virtuella rymdfärder är ett annan tänkbart område”.

Eller varför inte släcka en brand, att vara med vid skadeplatser mm?

Science fiction igår och kanske verklighet inom en snar framtid?

Så länge arbetar vi vidare med vårt e-mötessystem där man möts med webbkameror och delar och arbetar tillsammans med dokument. Vilket genomslag detta får i våra utbildningar är svårt att säga men det börjar komma mer och mer (bra) lösningar som är komplement till fysiska möten.

Tidningen City har haft en bra artikelserie i veckan om Internet där de tog upp yngre människors minskande behov av umgänge. ”Yngre människor talar inte längre om att träffas ”på riktigt”. De ser kontakter på nätet som vilket annat umgänge som helst”.

Dock så finns många av de mänskliga behoven kvar i mötet. ” Men vårt behov av att kategorisera människor tycks finnas kvar även online. – Vi tar med oss våra sociala roller ut på nätet. Det tycks vara så att vi måste identifiera oss, annars upplevs det som meningslöst att kommunicera. Bland det absolut första de flesta vill veta i en chatt är vilket kön den man pratar med har, säger Elza Dunkels.

Uppdaterat: Stig-Roland Rask kommenterar artikelserien i City på kollegiet. Mycket bra skrivet!


Laborationer på distans

augusti 24, 2007

CFL:s webbplats pedagogiska sidan innehåller en hel del intressant läsning om pedagogik i allmänhet och distanspedagogik i synnerhet. De presenterar också konkreta tips på utveckling och anpassning av läromedel för distans inom olika ämnen.

hemma1.gif

Kan laborativa moment i kurser göras och redovisas utan att den studerande behöver åka till skolan? Några av CFL:s lärare presenterar intressanta erfarenheter av salslaborationer och hemlaborationer. De redovisar även elevernas erfareneter och ger tips och råd om hur man lyckas med hemlaborationer i distansundervisning.


Rekordmånga blir poliser på distans

augusti 22, 2007

Under polisutbildningens två år tillbringas 12-14 veckor på polishögskolan i Solna. Resten av tiden tillbringas på hemorten där de studerande läser hemifrån och träffas i basgrupper på lärcentra för grupparbeten och videoseminarier. IT-baserade läromedel spelar en viktig roll i utbildningen. Distansstudenterna gör mycket av sin praktiska utbildning på polisstationer där de även får sin praktiska utbildning i bl.a. skytte, bilkörning, självskydd och kriminalteknik.

– Fördelen med distansstudierna är att studenterna får bra kontakt med polisverksamheten under sin utbildning, säger Urban Nordmarker, ansvarig för distansutbildningen på Polishögskolan

Lärstödscentrum har besökt polisens distansutbildning i solna och ser många likheter med upplägget hos Polisens utbildning och den tvååriga SMO-utbildningen på distans som just nu är under utveckling. Utbildningarna har dessutom samma omfattning och består av en blandning av teoretiska och praktiska studier.

Läs mer på http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=9789588

SR radio väst rapporterar också om det här