Vad är en e-portfolio?

mars 12, 2008

E-portfolio

”För att vi ska kunna möta behoven från kunskapssamhället ställs nya krav på oss individer. Vi behöver kunna hantera och dela vår kunskap. Vi behöver också kunna reflektera kring vårt tidigare lärande och våra kvalifikationer”. Så beskriver CFL nyttan med e-portfolion.

Att reflektera över sitt eget lärande är en metod som ofta används i skolan, bland annat på SMO distans genom reflektionsdagböcker. Portfoliometoden bygger på samma tankar men ger också eleven en möjlighet att samla alla sina arbeten och ta dem med sig genom livet. Detta kan ju vara bra både för reflektion, att se sina egna framsteg och använda som arbetsprover när man söker till ett jobb eller en utbildning.

Norge är en av föregångsländerna när det gäller portfolioanvändandet och elevernas arbeten sparas och arkiveras under hela skolperioden. Eftersom vi använder en norsk lärplattform (CuRSnet/Fronter) finns också bra stöd för detta i våra utbildningar.

Men idag sker inte allt lärande i klassrum eller där utbildningssamordnaren har tänkt sig.

”Idag ser vi t.ex. allt fler webbaserade verktyg växa fram som är studerandestyrda och som medger socialt samspel, öppenhet och val av olika källor för innehåll (sociala nätverk, bloggar, wikis m.m.), vilket gör att perspektiven förskjuts från utbildningsanordnaren till individen. Det är individen själv som i allt högre utsträckning är med och formar sitt egna personliga lärandelandskap”. Från CFL.

Detta kräver nya sätt att se på portfolion, dvs hur samlar vi in kunskap som har skapats på webben utanför både LMS, klassrum och worddokument?

För att starta en diskussion om detta har CFL starat en blogg om e-portfolio. Vi tycker detta är en svår fråga så vi kommer definitivt att lägga in bloggen i våra rss-flöden.

Annonser

Fusk?

mars 2, 2008

Fusk?Detta finns olika orsaker till varför elever skickar in rapporter som är plagierade. En del gör det antagligen för att de inte har tid att skriva. Andra gör det för att det kan vara svårt att veta hur man citerar och gör källhänvisningar. Därför tipsar vi om Akademi Sydosts guide för hur man refererar för att undvika att plagiera.

En annan metod är att låta eleverna skapa material som inte går att plagiera. Att skapa en film är ett exempel och innehåller samma moment som att skriva en uppsats (mål, syfte, avgränsningar, resultat, diskussion mm). Dessutom är det i många fall mer engagerande, intresseväckande och mer innovativt än att skriva. Eftersom tekniken är så enkel är det inte heller något problem.

Vi hittade tipset om antiplagiatguiden från bloggen Nätkulturer


En utbildning anpassad för skolan eller eleven?

oktober 19, 2007

Detta är en video som är gjord utifrån de viktigaste sakerna som 200 studenter funderade på enligt en enkät från en antropologikurs på Kansas State University, svaren kretsade kring

 • hur lär jag?
 • Vad behöver jag lära mig?
 • Vad är mina mål, hopp, drömmar?
 • Hur kommer mitt liv bli?
 • Och alla andra frågor man ställer sig innan man väljer en utbildning.

Varken filmmakarna eller vi tror att en lärare som håller föreläsningar, ger fast kurslitteratur och skriftliga prov skapar de verktyg för studenterna de behöver för att uppfylla det egentliga målet med sin utbildning.

Från digital ethnography

Några citat från filmen

 • 18 % av lärarna känner till mitt namn
 • Jag läser 49% av kurslitteraturen där 26 % är relevant för mig och mitt liv
 • Jag köper kursböcker för flera hundra som jag aldrig öppnar
 • Jag kommer att läsa 8 böcker i år och 2300 webbsidor och 1281 facebook-profiler
 • När jag tar examen kommer jag antagligen att ha ett jobb som inte finns idag

Egentligen är detta en amerikansk film som beskriver det amerikanska utbildningssystemet. Men det finns ändå många likheter med Sverige som studenterna brottas med.


CuRSnet tar aldrig semester

juni 29, 2007

Sommarblommor

Men det gör vi på Lärstödscentrum. Nästa vecka går det bra att nå oss på support@cursnet.srv.se men efter det kommer svaren att dröja (9 – 27 juli är vi borta). CuRSnet kommer att vara öppet som vanligt.

Efter sommaren kommer vi att arbeta vidare med bland annat

 • Utvecklingen av SMO distans
 • En lärarutbildning i distanspedagogik
 • Fortsatt arbete med att utveckla det flexibla lärandet i Räddningsverket med hjälp av våra nya kursutvecklare
 • Möten på webben med vårt nya e-mötessystem (som vi upphandlar nu)
 • Fortsatta kvalitetsmätningar
 • Fortsatt teknik- och pedagogisk utveckling av CuRSnet och andra IKT-verktyg för utbildningen.

I höst planerar vi också att åka runt på skolorna och visa och diskutera detta. Hör av er om ni vill att vi besöker dig och om du har någon bra idé vad vi borde ta upp.

Glad sommar!


Nytt program för att skapa kurser

juni 27, 2007

LectoraLärstödscentrum har köpt författarverktyget Lectora. Tidigare har vi gjort vårt kursupplägg som ”vanliga” webbsidor. Fördelarna att använda ett författarverktyg är att

 • Det blir enklare för oss att producera
 • Programmet följer webb-standarder och integreras lätt med CuRSnet
 • Stöd för förenklad hantering av video
 • Stödjer märkning av material (metadata)
 • Det går att skapa interaktiva frågetyper
 • Den innehåller färdiga mallar
 • Den stödjer standarder för tillgänglighet på webbsidor (508 Compliance)

Vi börjar nu lägga in både gamla och nya kurser i systemet. Nya kurser är framförallt ”Skydd mot olyckor på distans” och en fördjupningskurs för Räddningsverkets internationella personal. Vi kommer också att göra om ”90 sekunder på webben”-rummet så att det ska fungera bättre.

Vi på lärstödscentrum har också gått en heldags distansutbildning i programmet för att lära oss det bättre.


Resultatmatris för NS-1 och NS-2 på Gemnet

april 12, 2007

Från och med v.14 finns resultaten från alla enkäter (kvalitetsmätningarna NS-1 och NS-2) som LSC administrerar på Gemnet. På denna sida redovisas resultaten av mätningarna i en matris med Nöjdstuderandeindex (NSI) i procent och vilken mätvecka enkäten besvarats. Genom att klicka på en enkät i matrisen genereras en sammanställning med enkätens svarsfrekvens och frågor samt respondenternas svar och kommentarer.

Var på Gemnet?

Mätningarna är bara tillgängliga för Räddningsverkets anställda. Peka på menyn Arbetsrum och välj CRS i rullgardinsmenyn. Välj länken Kvalitetsledning i vänster meny och därefter länken Kvalitetsmätning. (Startsidan/ Arbetsrum/ Centrum för risk- och säkerhetsutbildning/ Kvalitetsledningssystem/ Kvalitetsmätning).

Direktlänk: http://gemnet/templates/SRV_Page____10400.aspx?bm2=1043