MSB-kommitén besökte Sandö

juni 26, 2008

Thord Eriksson, huvudsekreterare i MSB-kommitén besökte på tisdagen skolan på Sandö för att få information om skolans verksamhet och en uppfattning om vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Den övergripande verksamhet som Räddningsverket bedriver presenterades, liksom en beskrivning av de övriga aktörer som har sin verksamhet på Sandö. Thord fick också en närmare presentation av skolans internationella verksamhet och exempel på fullbordade och pågående utvecklingsprojekt. Dessutom visade Lärstödscentrum exempel på sin verksamhet med fokus på utvecklingen av Räddningsverkets distansutbildning med några exempel från SMO-distans.

Efter att organisation och lokalisering presenterats besöker MSB-kommiten i dagarna flera av de orter som inte kommer att bedriva verksamhet i den nya myndigheten. Mer om dessa besök och MSB-kommiténs arbete finns att läsa i MSB:s egen blogg.

 

Annonser

Gästinlägg om räddningstjänst, IKT och utbildningar

juni 25, 2008

Idag ”gästbloggar” Jonas Landgren som bland annat forskar kring hur räddningstjänsten arbetar med IT. Vi frågade honom hur IKT-användningen och –mognaden kan och borde komma in i utbildningen.

Vi var också intresserade av hur Räddningstjänsten och andra delar som arbetar med säkerhet i olika former skulle kunna ta del av och lära sig de verktyg han forskar om, och vilken roll Räddningsverkets utbildningar har i detta?

Detta är hans svar;

Jag tror att utbildningarna som SRV bedriver spelar en väldigt stor roll för att få svensk räddningstjänst att ta till sig IKT på ett sådant sätt att det blir en helt naturlig del i vardagen.

Mina erfarenheter från mina studier är att insatspersonal har en något negativ inställning till IT rent generellt, dock är man väldigt intresserad av applikationer och system som kan fungera som värdefulla ”verktyg” i arbetet. Dvs, administrativa system för att hantera lön, semester, rekvisitioner m.m har svårt att fånga intresset. Men mobila terminaler där insatspersonal kan få upp vital information vid en räddningsinsats fångar också ett stort intersse.

Webb-baserade Kartsystem och mobil videoförmedling är andra områden där personalen i många fall ser en direkt koppling till det arbete som de som mest identifierar sig med.

Utbildningen har en stor roll att fylla avseende att utbilda i hur tekniken kan integreras i det arbetet och att det gäller att ha ett förhållningssätt till tekniken. Viss teknik kan vi inte avstå ifrån, utan den kommer att över tid att smygas in i verksamheten, som en del av den allmänna teknikutvecklingen i samhället.

Utbildningen skall naturligtvis också integrera användningen av IKT i själva utbildningsmomenten där kunskapssökande, kommunikation och redovisningar till viss del skall ske via webben och på distans för att påvisa hur tekniken kan användas.

En intressant sak som ni skulle kunna göra är att arrangera ett seminarie där ett urval av forskarna kommer och träffar de som går era utbildningar. Syftet är inte att forskarna skall förmedla kunskap. Utan att skapa en mötesplats där man på lika villkor diskuterar gemensamma frågor. Sådana möten gör att de ibland väldigt frånskilda sidorna träffas och det skapas broar som både kan utveckla och förbättra relevansen i forskningen, men också ge insikter som kan vara tillämpbara direkt i ett vardagligt räddningstjänstsammanhang.

Jag försöker att arbeta ganska aktivt med att överbrygga mellan akademin och de professionella aktörerna, ibland med lite olika resultat men det går framåt och skall nog ses som ett långsiktigt arbete.


Idag slösar vi på pengar, arbetstid och miljö

juni 24, 2008

Imorgon ska Martin på ett tvåtimmarsmöte i Karlstad. Eftersom tiderna för mötet inte passar med vare sig tåg- eller flygtider så innebär det att han måste flyga på tisdag eftermiddag (ska han åka tåg tar det ännu en extra dag) och bo på hotell en natt.

Mötesdeltagandet för en person på Sandö kommer att ge upphov till utsläpp på 300 kg CO2 (Enligt utsläppskalkylatorn på atmosfair). Det kommer ta 24 timmar från att Martin åker hemifrån tills han är hemma igen och kostnaden för flygresan är 6200 kr plus hotellrum, flygtransfer och traktamente.

Hade samma möte genomförts i Adobe Connect hade utsläppen minskat till ett minimum (9 datorer som används under 2 timmar), arbetstiden hade varit sammanlagt 18 arbetstimmar (plus eventuella förberedelser) och kostnaden för ett Adobe-möte skulle högt räknat ligga på 500 kronor i licenskostnad.

På vägverket bedriver de ett projekt som de kallar ”Resfria möten”. Där arbetar de med olika vinster som ”resfria” möten har på hela organisationen och samhället som miljöeffekter, sociala aspekter, säkerhetsmässiga, ekonomiska effekter med mera.

Så här kan ett möte också se ut.

På Räddningsverket har vi tekniken för att spara statliga pengar, på miljön, Martins arbetstid, stressen det innebär att resa i form av videokonferensutrustning, webbkonferenssystem, telefonkonferens och sociala plattformar för samarbete. Vi har använt Adobe Connect som fullgoda och ibland bättre alternativ än fysiska möten. Men det tar tid att bygga upp en möteskultur som fungerar för e-möten, det finns också en risk att den möteskulturen ändrar hierarkier i den gamla kulturen.

Förutom de personliga rutinerna byggs det även upp en möteskultur inom större organisationer. Denna mötesrutin kan vara en viktig del i den anställdes yrkeskunnande, t.ex. i rollen som chef, förhandlare, säljare eller inköpare. Därför kan det vara en stor utmaning att försöka ändra denna möteskultur och försöka få de anställda att börja mötas med hjälp av tekniken. Organisationen stretar emot och många är rädda för att de ska ”skämma ut sig” p.g.a. bristande kunskap.

Från Vägverket

Är det inte dags att börja tänka nytt när det gäller att mötas?


Efter semestern

juni 19, 2008

Monica och Eisabeth

I onsdags och torsdags har vi planerat och diskuterat höstterminen med våra två nya lärstödare. Det är Monica Moritz och Elisabeth Widmark (bilden) som börjar hos oss efter semestern. Vi har diskuterat vad vi kan åstadkomma tillsammans och vilka delar vi vill utveckla tillsammans.

Mycket av dagarna har också gått åt till att vi har berättat om Räddningsverket som organisation och vad vi vet om den nya myndigheten MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Vi ser fram mot en givande tid med nya tankesätt och kompetenser i Lärstödscentrum. Det vi nästa halvår framförallt kommer att arbeta med är,

SMO distans. Vi behöver revidera termin ett och vidareutveckla termin de andra innan de körs skarpt. Distansutbildningen handlar inte om att man sitter själv framför sin dator och svarar på frågor. Vi behöver därför fortsätta att utveckla dessa metoder som ger alternativ till klassrummet. Former där utbildningarna flyttar ut i samhället, just det samhället vi ska verka för att göra säkrare.

E-möten: Vi fortsätter att lära oss mer om och utvecklar realtidsbaserade kommunikationsverktyg. Adobe Connect pro är ett verktyg som har fungerat bra och som vi fortsätter att använda i utbildningen och för interna projekt.

Vi kommer också att ha fler webb-seminarium för att diskutera och konversera om frågor kring distansutbildning, nästa seminarium hoppas vi ha om Polisens distansutbildning.

Utveckla verktygen, stödfunktioner och arbetssätt i CuRSnet (det blir dessutom en ny uppdatering i augusti).

Revidering av distansdelarna i Räddningsinsats. Vi var med och arbetade med revideringen för några år sedan, men nu är det dags att vidareutveckla detta. Inget är färdigt och vi återkommer om mer detaljer senare.

Tågprojektet. Vi kommer att vara med och göra ett utbildningspaket för räddningsinsatser vid tågolyckor

FireFight: Vi är med i ett EU-projekt om att släcka bränder utifrån istället för rökdykning. Detta ska bli en webbaserad utbildning där vi är med och hjälper till med lärande- och pakteringsfrågor.


Nyanställda

juni 17, 2008

Så är då rekryteringen av nya medarbetare till LSC klar och de nya kommer till oss på tillfälligt besök onsdag 18/6. Vi vill träffa dem och berätta om de planer vi har inför höstterminen. De som vi nu rekryterat är Monica Moritz från Vilhelmina och Elisabeth Widmark från Umeå. Elisabeth vikarierar för Jörgen som går på barnledighet under sex månader. Vi kommer senare att ge dem själv möjlighet att presentera sig närmare här.

 

Vi fokuserar nu också på att färdigställa termin 2 på SMO-D innan vi alla går på semester. Det är lite små detaljer som återstår och några lärobjekt behöver plockas fram och produceras. Som vi kan se hittills tror vi termin 2 blir en mycket intressant och spännande termin, åtminstone innehållsmässigt i CuRSnet.

 

Eftersom vi är en risk och säkerhetsmyndighet vill jag till sist tipsa om en ny hårddisk. Oroar du dig för att dina datafiler ska förstöras av eventuella bränder och översvämningar, finns nu en ny hårddisk från Iosafe. Den har ett skyddande skal som står emot temperaturer på upp till 760 grader, och det ska även hålla tätt om hårddisken sänks ner i 1,5 meter djupt vatten under 24 timmar. Här hittar du mer om hårddisken.


Se SMO-seminariet i efterhand

juni 12, 2008

Idag mellan 10-10.45 hade vi vårt SMO distansseminarium (se hela seminariet i efterhand här).

Vi var tjugo deltagare från bland annat Räddningsverket, polisens distansutbildning, Myndigheten för Skolutveckling och åtminstone en nyfiken eventuell framtida SMO distansstudent.

Håkan Lilja från Lärstödscentrum som är projektledare började presentationerna. Han berättade bla att distansalternativet teoretiskt är den tredje största skolan och att andelen kvinnor som söker är högre än till skolorna. Håkan berättade också om bakgrunden och upplägget på utbildningen. Här är Håkans presentation.

Efter det berättade Martin Neldén om hans upplevelser som distanslärare. Den största skillnaden och fördelen var att eleverna lär sig i autentiska miljöer. Ett av distansutbildningens mål är att flytta lärandet till de miljöer som eleverna ska arbeta i senare.

Han märkte också att eleverna är mer engagerade i distansutbildningen, här finns det ingen möjlighet att vara curlinglärare utan ansvaret måste flyttas till eleverna. ”Det går inte att ringa runt till 22 räddningstjänster och berätta att det kommer en elev på studiebesök, sånt de får gratis måste de själva fixa på distansen” sa Martin. Här är hans presentation.

Mathias Otmalm som är elev avslutade med att berätta om hans erfarenheter som distanselev. Det var spännande att höra Mathias erfarenheter av utbildningen. Det är ju framförallt för eleverna vi har utbildningen för och för Mathias passade distansutbildningen bäst pga hans livssituation. Se och hör Mathias hela presentationen om hans liv och erfarenheter som distansstudent. Han berättar också hur han sköter fysen och biblioteksfrågorna på distans (ja, det fanns faktiskt både gym, internet och bibliotek utanför Räddningsverkets skolor).

Det var första gången vi testade att ha seminarium i Adobe Connect och vi tyckte det fungerade bra. Det var lite problem med ljudet i slutet och interaktionen med deltagarna blev väl inte den allra bästa. Men det var en hel del som ställde frågor i chatten och det blev en diskussion i slutet.

Så i dag har vi både sparat på resekostnader och miljön och dessutom fått med experter utanför Räddningsverket i diskussionen om våra utbildningar. Varken möten eller lärande är längre platsberoende, det är bra att vi också testar nya former att mötas i Räddningsverket.

Här ser du seminariet i efterhand. Det kan vara lite laddningstid eftersom storleken på filen är 75 megabyte och 45 minuter lång, filmen streamas vilket gör att den kan upplevas hackig om du sitter på en slö lina. Pausar du och väntar ett tag så kommer det att gå bättre.


CuRSnetutbildning för administratörer

juni 12, 2008

CuRSnetadministratörer från Räddningsverkets skolor och Lärstödscentrum har varit på utbildning hos företaget Double Click som är den svenska återförsäljaren av Fronter (CuRSnet). På schemat stod administration och erfarenhetsutbyte kring de utmaningar man ställs inför som ansvarig för en lärplattform som hela tiden växer och som idag har har nästan 5000 användare.

Vår kontaktperson hos Double Click är Kjell Johansson som också höll i utbildningen och berättade om vilka verktyg i Fronter som kommer att utvecklas eller avvecklas inom kort. En välkommen trend är att man verkar knyta till sig allt fler verktyg utifrån. Ett exempel på detta är videokonferensverktyget Elluminate som kommer i nästa version. Fronter uppdateras 2ggr per år och nästa uppdatering beräknas vara tillgänglig i början av augusti. De förändringar som kommer i nästa version finns att läsa mer om i Fronters lanseringsbrev.