Nästa år

december 19, 2008

lsc_jul

Vi fick en kommentar från Eva Rundkvist på MSB-kommitten om vad som händer med den här bloggen nästa år. Tyvärr kan vi inte svara på det just nu men det kommer inte att bli några nya inlägg på ett tag.

 

I samband med att Räddningsverket upphör och MSB bildas kommer Lärstödscentrum till viss del att få nya arbetsuppgifter och en ny roll, samt till viss del nya medarbetare.

 

  • Kalle Hedlund slutar och övergår till privat arbetsgivare.
  • Monica Moritz slutar och går tillbaka till sin tidigare arbetsgivare, Vilhelmina kommun
  • Jörgen Mähler byter arbetsuppgifter och blir bibliotekarie på heltid. Jörgen är för närvarande föräldraledig och Elisabeth Widmark vikarierar för honom fram till och med mars månad.
  • Håkan Lilja saknar formell behörighet för LSC övergår därför till andra arbetsuppgifter vid MSB Sandö.

 

I den nya organisationen vid MSB Sandö finns bland annat 3 stycken IT-pedagoger/ webbdesigners, dessa tre är idag vakanta på Lärstödscentrum Sandö.

 

Vi vill med dessa rader tacka för oss, önska en god jul och ett gott nytt år och framförallt tacka för all den respons vi fått från alla läsare av LSC-bloggen. Vi hoppas på en fortsättning av bloggen och att utbildningarna utvecklas ännu mer nästa år!

 

Vänliga julhälsningar

Håkan, Kalle, Jörgen, Monica och Elisabeth på Lärstödscentrum

Annonser

Fakta om jultraditioner

december 10, 2008

brinnandeljusOBS: Kom ihåg att släcka brinnande ljus när du inte är i närheten!

Jul, nyår och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap närmar sig med raska steg och Eid ul-Adha har redan startat.

Vill du läsa mer om jultraditioner har Skolverkets länkskafferi bra länkar.


Räddningsverkets utbildning i Skydd mot olyckor.

november 7, 2008

smo

Nu har filmerna kommit som beskriver utbildningen Skydd mot olyckor. I filmerna kan du lära dig mer om utbildningen och yrket. Sidan är uppdelad i åtta stycken filmer vilka behandlar olika delar av utbildningen och yrket. De beskriver både innehåll i utbildningen, skolorna och yrket som brandman och då inte bara vid räddningstjänst utan även andra yrken där SMO utbildningen är en mycket bra grund. Vi vill naturligtvis slå ett slag för filmen som handlar om att läsa på distans.

Du hittar filmerna här.


Spelet om framtiden

oktober 8, 2008

Den 22 september startade spelet om framtiden på webben. Ambitionerna från amerikanska Institute For The Future är stora och detta sätt att engagera publiken borde också vara extra intressant för myndigheter som Räddningsverket och i synnerhet för framtida Myndigheten för Samhällsskydd och Samhällsberedskap (MSB). Spel som ett verktyg för lärandet är väldigt intressant vilket vi på Lärstödscentrum följer med stort intresse och där vi får hjälp av vår kollega och speldesignern Marcus Toftedahl på Skövdeskolan som också är en förgrundsfigur inom Räddningsverket inom området.

Tanken är att via ett Massively Multiplayer Forecasting Game vid namn Superstruct ta reda på vart framtiden är på väg och på det sättet bygga en bättre och säkrare framtid. ”It’s about inventing new ways to organize the human race and augment our collective human potential. With Superstruct IFTF introduces a revolutionary new forecasting tool: Massively Multiplayer Forecasting Games (MMFGs)”.

Vi hittade detta inlägg på KK-stiftelsens blog om ”framtidens lärande”.

Superstruct utspelar sig 2019, och spelarnas uppgift är att beskriva hur tillvaron gestaltar sig i en tid när undergången tycks vara nära… Datorsimuleringssystemet GEAS (Global Extinction Awareness System) visar att människans överlevnadshorisont inte länge är oändlig, utan kan beräknas till tjugotre år. Fem olika faror, som beskrivs i lika många videofilmer på Youtube, hotar att förstöra allt mänskligt liv på jorden… Själva spelandet äger rum på bloggar, diskussionsforum, Youtube och andra mötesplatser på nätet. Och det finns redan en grupp på Facebook, som just nu har 1431 (vi uppdaterade siffran själva) medlemmar.

Räddningsverket gjorde en framtidsstudie om ”Framtidens risker och säkerhetsarbete” i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Över 400 personer inom kommuner, regionala och centrala myndigheter, näringsliv, organisationer med flera har medverkat i dialogen under hösten 2007.

Vi hoppas att MSB kan hitta nya former för att bjuda in fler till samhällsdebatten om framtidens tankar, funderingar, insikter, förväntningar och farhågor än vad Räddningsverket gjort tidigare. Läs mer och delta i spelet här


En ny medarbetare presenterar sig

augusti 12, 2008

Jag heter Elisabeth Widmark och är ny medarbetare här på Lärstöd. Jag kommer att vikariera för Jörgen Mähler som webbibliotekarie nu i höst. Mina arbetsuppgifter kommer att vara ungefär 50 procent på lärstöd och 50 procent som bibliotekarie på Räddningsverkets bibliotek på Sandö. Det här är faktiskt min tredje vecka på jobbet och jag börjar sakta men säkert introduceras in i mina arbetsuppgifter. Det är mycket nytt att lära sig, men det känns bara roligt! Jag håller bland annat nu på att planera informations-biblioteksdelen på SMO distans. Ni som också brukar hänga i biblioteket på Sandö kommer säkert att träffa på mig nu i höst.

Kort om mig då; jag är 27 år, kommer ursprungligen från Skellefteå men har bott och pluggat i Umeå från 2003. Jag tog examen nu denna sommaren från biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet och nu blev det alltså en snabb flytt till Kramfors och jobbet på Sandö. Brukar tillbringa min fritid med lite träning (med betoning på lite), mycket dataspelande, filmtittande och lite teckning och oljemålning.

Vi ses!

/Elisabeth


Kunskapsdagarna i Skövde

augusti 6, 2008

Räddningsverket kunskapsdagar kommer att genomföras i Skövde 20-21 augusti. I programmet finns allt från redovisning av framtidsstudien, workshops om klimatförändringar, förebyggande arbete i kommuner, jämställdhet mm.

Dock saknas det pedagogiska perspektivet, vi kommer därför att stå utanför aulan i Skövdeskolan och diskutera och visa hur lärande inte längre behöver vara platsbundet, inte ens för Räddningsverkets utbildningar. Vi kommer att fokusera på

  • SMO Distans
  • CuRSnet
  • E-mötessystemet Adobe Connect

SMO-distanslärarna och våra nya lärstödskamrater Monica Moritz och Elisabeth Widmark kommer också att finnas på plats.


Brandmannautbildningen på distans på EuroPride

juli 25, 2008

I år är Räddningsverket och Stockholms Brandförsvar med på EuroPride som börjar idag. Bland annat kommer representanter från SMO-utbildningen att finnas med och en särskild satsning har gjorts på att informera och diskutera hur man blir brandman på distans.

Läs mer om Räddningsverkets medverkan här.

”Räddningstjänst för alla – självklart” är budskapet när Räddningsverket och Stockholms brandförsvar tillsammans deltar i Europride 2008. Det gemensamma tältet kommer att finnas i Pride park, Tantolunden i Stockholm, 30 juli till 3 augusti”.

Dagens Nyheter skriver också om detta.

”Räddningsverket och Stockholms brandförsvar är några av årets nykomlingar.

– Vi har dålig mångfald inom brandförsvaret, nästan alla brandmän är heterosexuella vita män, och det vill jag ändra på. Vi är en offentlig verksamhet och ska spegla befolkningen, säger Jan Wisén, brandchef i Stockholm”.