Dataspel utbildar räddningsledare

december 1, 2008

spel_sp674485_380

Rapport på webben skriver om Skövdeskolans satsaning på datorspel där främst Räddningsledare lär sig att hantera olika typer av olyckor genom strategispel.

”- Ser man på vår verksamhet är den perfekt att göra spel av, säger Marcus Toftedahl på Räddningsverket i Skövde. Han har bakgrund som speldesigner och är den som utvecklat spelet. I dagarna ska spelet visas upp i USA”.

Annonser

Spelet om framtiden

oktober 8, 2008

Den 22 september startade spelet om framtiden på webben. Ambitionerna från amerikanska Institute For The Future är stora och detta sätt att engagera publiken borde också vara extra intressant för myndigheter som Räddningsverket och i synnerhet för framtida Myndigheten för Samhällsskydd och Samhällsberedskap (MSB). Spel som ett verktyg för lärandet är väldigt intressant vilket vi på Lärstödscentrum följer med stort intresse och där vi får hjälp av vår kollega och speldesignern Marcus Toftedahl på Skövdeskolan som också är en förgrundsfigur inom Räddningsverket inom området.

Tanken är att via ett Massively Multiplayer Forecasting Game vid namn Superstruct ta reda på vart framtiden är på väg och på det sättet bygga en bättre och säkrare framtid. ”It’s about inventing new ways to organize the human race and augment our collective human potential. With Superstruct IFTF introduces a revolutionary new forecasting tool: Massively Multiplayer Forecasting Games (MMFGs)”.

Vi hittade detta inlägg på KK-stiftelsens blog om ”framtidens lärande”.

Superstruct utspelar sig 2019, och spelarnas uppgift är att beskriva hur tillvaron gestaltar sig i en tid när undergången tycks vara nära… Datorsimuleringssystemet GEAS (Global Extinction Awareness System) visar att människans överlevnadshorisont inte länge är oändlig, utan kan beräknas till tjugotre år. Fem olika faror, som beskrivs i lika många videofilmer på Youtube, hotar att förstöra allt mänskligt liv på jorden… Själva spelandet äger rum på bloggar, diskussionsforum, Youtube och andra mötesplatser på nätet. Och det finns redan en grupp på Facebook, som just nu har 1431 (vi uppdaterade siffran själva) medlemmar.

Räddningsverket gjorde en framtidsstudie om ”Framtidens risker och säkerhetsarbete” i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Över 400 personer inom kommuner, regionala och centrala myndigheter, näringsliv, organisationer med flera har medverkat i dialogen under hösten 2007.

Vi hoppas att MSB kan hitta nya former för att bjuda in fler till samhällsdebatten om framtidens tankar, funderingar, insikter, förväntningar och farhågor än vad Räddningsverket gjort tidigare. Läs mer och delta i spelet här


Serious gaming – Räddningsledarspel

juli 3, 2008

Under 2008 driver Räddningsverket i Skövde ett projekt inom ”serious gaming” där ett spel för utbildning av räddningsledare utvecklas.

Utvecklingen sker i samarbete med Högskolan i Skövde och Gothia Science Park. Under sommaren 2008 kommer en spelbar prototyp tas fram där ett scenario handlar om trafikolycka med farligt gods.

Lärstödscentrum är med i referensgruppen för projektet.