Nästa år

december 19, 2008

lsc_jul

Vi fick en kommentar från Eva Rundkvist på MSB-kommitten om vad som händer med den här bloggen nästa år. Tyvärr kan vi inte svara på det just nu men det kommer inte att bli några nya inlägg på ett tag.

 

I samband med att Räddningsverket upphör och MSB bildas kommer Lärstödscentrum till viss del att få nya arbetsuppgifter och en ny roll, samt till viss del nya medarbetare.

 

  • Kalle Hedlund slutar och övergår till privat arbetsgivare.
  • Monica Moritz slutar och går tillbaka till sin tidigare arbetsgivare, Vilhelmina kommun
  • Jörgen Mähler byter arbetsuppgifter och blir bibliotekarie på heltid. Jörgen är för närvarande föräldraledig och Elisabeth Widmark vikarierar för honom fram till och med mars månad.
  • Håkan Lilja saknar formell behörighet för LSC övergår därför till andra arbetsuppgifter vid MSB Sandö.

 

I den nya organisationen vid MSB Sandö finns bland annat 3 stycken IT-pedagoger/ webbdesigners, dessa tre är idag vakanta på Lärstödscentrum Sandö.

 

Vi vill med dessa rader tacka för oss, önska en god jul och ett gott nytt år och framförallt tacka för all den respons vi fått från alla läsare av LSC-bloggen. Vi hoppas på en fortsättning av bloggen och att utbildningarna utvecklas ännu mer nästa år!

 

Vänliga julhälsningar

Håkan, Kalle, Jörgen, Monica och Elisabeth på Lärstödscentrum

Annonser

Lärstilsanpassa

oktober 31, 2008

”Hur gör man för att lärstilsanpassa? Kan man få organisationen mer anpassad till studerandes olika

lärstilar? Går det att förbättra lärmiljön? Hur lärstilsanpassar man inom sitt ämne/på ett ämnesövergripande plan; i kursupplägget; vad gäller metodik, föreläsningar, lektioner, uppgifter etc? Hur kan arbetslaget agera för att ge utrymme åt individuella lärstilar? Det är förstås omöjligt att greppa över allting på en gång, men det går alltid att börja i någon ände.”

 

Ja så startar CFL på sin sida om just hur jag som lärare kan anpassa min undervisning till elevernas olika lärstilar. Här hittar du en presentation (15 minuter) om att lärstilsanpassa. CFL har, som du säkert känner till, upphört som myndighet men vissa av deras sidor finns fortfarande kvar och en som vi rekommenderat tidigare rekommenderar vi gen, pedagogiska sidan. Vill du hitta lite mer om verktyg för lärande och undervisning så titta in i denna undersida


Kurs i distansmetodik

oktober 14, 2008

Under tre veckors tid har Elisabeth och Monica från lärstöd samt några lärare, bibliotekarier och IT-personal från räddningsverkets fem skolor, gått en kurs i distansmetodik som Institutionen för Medier och Lärande (IML) på Umeå Universitet håller i. Kursen syftar väl kanske främst till att väcka intresse hos lärarna att exempelvis lära sig olika metoder att själv producera läromedel (instruktionsfilmer eller andra lärobjekt). Kursen genomfördes på distans över Internet med två närträffar som uppstart och avslut, för att lärarna skulle få prova på hur det kändes att vara elever. Det genomfördes även grupparbeten och möten via e-mötessystemet Adobe Connect, vilket var ett förhållandevis nytt system för många av deltagarna. Naturligtvis blev det även en hel del diskussioner kring det pedagogiska; hur handleder man elever på distans? hur kan man examinera på distans?

Som slutuppgift på kursen fick vi även göra ett eget lärobjekt som kan användas i undervisningen. Några grupper valde att arbeta med film och andra valde att göra ett webbbaserat lärobjekt. Vi fick även lära oss lite mer om Podcasting; att prenumenera på podsändningar.  Där läraren till exempel kan skicka ut filmklipp eller korta instruktionsfilmer till eleverna, som eleverna kan titta på i Itunes eller ladda till sin Ipod och bära med sig överallt. En spännande variant som vi kanske kan börja med i distansundervisningen?


Andra kursen i distansmetodik startar

september 24, 2008

Idag är inte de traditionella utbildningsinstitutionerna lika självklara för den som vill studera. Lärandet sker i allt högre grad utanför skolbyggnader, utanför de formella institutionerna, och de studerande är i regel både konsumenter och producenter av information och kunskap. På webben delar människor med sig av sina kunskaper, sina liv, undervisar varandra, tar del av information och skapar nya innovativa idéer.

De sociala medierna skapar sakta men säkert nya förutsättningar för skolor. Det innebär att vi som lärare också måste ge oss ut på webben för att förstå hur den fungerar utifrån ett lärandeperspektiv.

Jane Hart på Centre for Learning & Performance Technologies har gjort en 12-stegsplan för att engagera sig i sociala medier, från att bli en effektiv konsument till att bli en aktiv deltagare för att slutligen bli en producent.

19 lärare på Räddningsverket startade och/eller fortsatte sin resa genom den interna utbildningen i distansmetodik som Umeå Universitets Institutionen för interaktiva medier och lärande driver from igår och tre veckor framåt.


Nya förutsättningar för lärande

augusti 13, 2008

Vi har redan sett hur internet har förändrat stora delar av vårt samhälle och det genomslag det börjar få inom utbildningar. Idag studerar t ex en av fyra på distans på våra lärosäten i Sverige (källa Högskoleverket och SCB).

Internet har skapat fantastiska möjligheter att koppla ihop människor, göra information tillgängligt för alla och möjligheter för kommunikation och erfarenhetsutbyte är större än någonsin, oavsett geografisk plats.

Med hjälp av internet och informations- och kommunikationsteknik har vi för första gången någonsin möjligheten att skapa utbildningar där grunden för lärande inte begränsas av en fysisk plats eller ens tid.

Nu har vi möjlighet att skapa en lärandemiljö för våra elever där de lär sig i autentiska utbildningsmiljöer inom de områden som de kommer eller redan arbetar inom. Samtidigt har de möjlighet att få tillgång till de bästa lärarna, samarbete med klasskamrater och kontakt med resten av samhället. Detta kan elever göra utan att flytta.

Kunskap skapas varken i en skolbyggnad eller på ”nätet”. Lärandet är en kognitiv komplex process som skapas i huvudet på individen, faktorer som motivation, engagemang, socialt sammanhang, relationer men också lärarens förmåga att hjälpa eleverna att uppnå uppsatta mål spelar stor roll.

Dessa mål nås inte automatiskt genom att eleverna sätter sig framför datorn eller åker till en skola och lyssnar när lärare har föreläsningar.


En ny medarbetare presenterar sig

augusti 12, 2008

Jag heter Elisabeth Widmark och är ny medarbetare här på Lärstöd. Jag kommer att vikariera för Jörgen Mähler som webbibliotekarie nu i höst. Mina arbetsuppgifter kommer att vara ungefär 50 procent på lärstöd och 50 procent som bibliotekarie på Räddningsverkets bibliotek på Sandö. Det här är faktiskt min tredje vecka på jobbet och jag börjar sakta men säkert introduceras in i mina arbetsuppgifter. Det är mycket nytt att lära sig, men det känns bara roligt! Jag håller bland annat nu på att planera informations-biblioteksdelen på SMO distans. Ni som också brukar hänga i biblioteket på Sandö kommer säkert att träffa på mig nu i höst.

Kort om mig då; jag är 27 år, kommer ursprungligen från Skellefteå men har bott och pluggat i Umeå från 2003. Jag tog examen nu denna sommaren från biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet och nu blev det alltså en snabb flytt till Kramfors och jobbet på Sandö. Brukar tillbringa min fritid med lite träning (med betoning på lite), mycket dataspelande, filmtittande och lite teckning och oljemålning.

Vi ses!

/Elisabeth


Kunskapsdagarna i Skövde

augusti 6, 2008

Räddningsverket kunskapsdagar kommer att genomföras i Skövde 20-21 augusti. I programmet finns allt från redovisning av framtidsstudien, workshops om klimatförändringar, förebyggande arbete i kommuner, jämställdhet mm.

Dock saknas det pedagogiska perspektivet, vi kommer därför att stå utanför aulan i Skövdeskolan och diskutera och visa hur lärande inte längre behöver vara platsbundet, inte ens för Räddningsverkets utbildningar. Vi kommer att fokusera på

  • SMO Distans
  • CuRSnet
  • E-mötessystemet Adobe Connect

SMO-distanslärarna och våra nya lärstödskamrater Monica Moritz och Elisabeth Widmark kommer också att finnas på plats.