Informationssökning på distans

september 24, 2008


Illustration: Elisabeth Widmark (2007 )

Hur söker distanseleven information?

Som en anknytning till inlägget om personliga lärmiljöer så har vi i dagarna haft e-möten tillsammans med elever från SMO distans angående informationssökning och källkritik. Det har varit väldigt intressant att ta del av deras tankar och åsikter kring distansundervisningen och även hur de löser det med material till sina arbetsuppgifter. Det är bland annat många elever som har uttryckt att jobba på distans kräver ännu mer eget ansvar, även när det gäller att söka information. Bland annat har det diskuterats kring att man som distansstudent tvingas att arbeta mer kreativt med uppgifter. Det är inte självklart att kunskapen nödvändigtvis måste komma ifrån kurslitteratur, utan att informationen kan hämtas ifrån andra källor, som till exempel intervjuer och kontakter med räddningstjänst på olika orter, andra universitetsbibliotek samt sökningar på internet.
Många distanselever uttryckte i diskussionerna att deras informationssökande handlar mycket om att det ska vara tidsbesparande, att informationen och materialet ska kunna nås snabbt. Detta kan naturligtvis ge en hel del problem. Några har problem med att inte bo i närheten av ett bibliotek och därmed måste söka mycket information på Internet. Andra bor på större orter med nära tillgång till ett större bibliotek, men som kanske heller inte har så mycket material inom de ämnen som eleven har behov av. Detta är nog någonting som kan vara bra att fundera lite kring; hur ska räddningsverkets bibliotek göras mer tillgängligt för distansstudenterna? En lösning skulle kunna vara att utöka beståndet kring elektroniskt publicerat material; som e-böcker, eller andra publikationer som går att ladda ner.

I diskussionerna pratade vi även om vikten att vara informationskompetent; att kunna snabbt precisera vilken information de är ute efter, kunna sovra vilken information som är relevant till uppgiften, samt att kritiskt kunna granska de källor de använder. Många av eleverna ansåg att främst källkritik är en viktig del i deras informationssökande och lärande, inte minst när de i många fall tvingas att skaffa material och information på egen hand. Många tankar kom även upp hur man exempelvis är källkritisk när man intervjuar personer, eller hur man kan bedöma en webbsida källkritiskt och vad som kan anses vara bra och relevant material.

För att läsa mer om källkritik har skolverket en bra informationssida kring hur man källkritiskt värderar information. Läs mer på Kolla Källan!

Läs på Stora Sökguiden (Blekinge Tekniska Högskola) vad informationskompetens innebär.

Annonser

Testa Googles översättningsverktyg

maj 19, 2008

När du hör namnet Google så tänker du säkert i första hand på en söktjänst, men faktum är att företaget har betydligt mer att erbjuda. Googles översättningsverktyg är ett och det kan komma till användning vid många tillfällen.

Så nu är det fritt fram att översätta såväl webbsidor som textstycken från japanska, danska eller något av de andra 20 språken till det svenska språket eller tvärtom.

Här hittar du Googles översättningsverktyg


Förändra dina filer

april 29, 2008

Det var länge sen vi tipsade om fiffiga verktyg på webben. Zamzar är en webbsida som konverterar dina filer till i princip vilka format som helst.

Listan är för lång för att ta upp här men det går att konvertera dokument, bilder, musik, video och en del andra format – utan att du behöver installera någon mjukvara (vilket är bra för oss på Räddningsverket då vi är ytterst begränsade till installationer av programvara).

Namnet Zamzar kommer från en karaktär i Franz Kafkas bok ”The Metamorphosis” (förvandlingen). I romanen beskriver Kafka historien om den unga mannen Gregor Samsa som förvandlas till en stor insekt i sömnen.

Gillar du Kafka och brukar läsa denna blogg? Då är du säkert också intresserad av att jobba med oss som vikarie för vår webbibliotekarie. Hela annonsen finns på Platsbanken och du har tills den 29 maj på dig att söka.


Fusk?

mars 2, 2008

Fusk?Detta finns olika orsaker till varför elever skickar in rapporter som är plagierade. En del gör det antagligen för att de inte har tid att skriva. Andra gör det för att det kan vara svårt att veta hur man citerar och gör källhänvisningar. Därför tipsar vi om Akademi Sydosts guide för hur man refererar för att undvika att plagiera.

En annan metod är att låta eleverna skapa material som inte går att plagiera. Att skapa en film är ett exempel och innehåller samma moment som att skriva en uppsats (mål, syfte, avgränsningar, resultat, diskussion mm). Dessutom är det i många fall mer engagerande, intresseväckande och mer innovativt än att skriva. Eftersom tekniken är så enkel är det inte heller något problem.

Vi hittade tipset om antiplagiatguiden från bloggen Nätkulturer


Hitta digitala lärresurser med Spindeln

november 7, 2007

Spindeln är en söktjänst för elever och lärare. Tanken med den är att det ska bli lätt att söka och hitta digitalt material för skolarbete.

Sökningen sker i flera olika arkiv men är begränsad till arkiv som innehåller material för skolarbete. Alla resurser är märkta på ett enhetligt sätt vilket ger bra träffsäkerhet.

Här kan du testa att söka själv

 Spindeln

Jag sökte på ämnen som är relaterade till vår utbildning och hittade en del.

”Stockholms brandförsvar webbresurs lek & allvar… Lek runt och ha kul, men du, glöm inte kolla allvarssidorna också!”

How stuff works

Tex How Fire Works ”On Earth, gravity determines how the flame burns. All the hot gases in the flame are much hotter (and less dense) than the surrounding air, so they move upward toward lower pressure. This is why fire typically spreads upward, and it’s also why flames are always ”pointed” at the top. If you were to light a fire in a microgravity environment, say onboard the space shuttle, it would form a sphere!”

Fact monster

Nuclear and Chemical Accidents. Här kan du läsa om olyckor som har hänt mellan 1952-2007. Motsvarande fakta finns för Fires and Explosions, Oil Spills and Disasters, Railroad Accidents mm.


Vikten av bra informationssökning

november 5, 2007

Information

Citatet kommer från bloggen bibliobuster

Lär dig söka på Google via Google Guide. Du kan anpassa innehållet efter beroende om du själv tycker du är novis, expert eller tonåring.