Att skapa närvaro på distans

maj 29, 2008

”Närvaro på distans—finns den och hur ser den i så fall ut? Om vi antar att det går att skapa närvaro på distans, hur bör vi då arbeta med begreppet närvaro på distansutbildningar? Hur påverkar denna närvaro kvalitetsarbetet?”

 

Så börjar en intressant artikel jag hittade på sidan LearningNet. Den är skriven av Åsa Nygren som startade sin distanslärarbana på Blekinge tekniska högskola. I artikeln presenterar hon sina reflektioner om att vara distanslärare och hur det skiljer sig från ”traditionell” klassrumsundervisning.

 

”En av de viktigaste skillnaderna, som de flesta som någon gång har undervisat en distanskurs säkert har märkt, är just att en större vikt måste läggas vid förberedelsearbetet. Läraren har, liksom vid campusbaserad utbildning, organisatoriska, strukturerande, sociala samt konceptuella uppgifter. Men vid distansutbildning, menar jag, krävs det mer förberedelsearbete och framför allt långt i förväg.”

 

Just detta är också en tydlig skillnad vi märkt och jobbar för att få bra förståelse för.

Du hittar artikeln här

 

Annonser

Fronter användarkonferens

maj 26, 2008

Fronter Sverige har i år sin användarkonferens i Jönköping 29-30 september. Temat för årets konferens är ”Gränslöst lärande”. Du kan läsa mer om konferensen på Fronters hemsida. 

 

Vi uppmanar dig som CuRSnetansvarig på Räddningverkets skolor eller administration att undersöka din möjlighet att delta. Vi kommer precis som i fjol att utnyttja detta tillfälle till att träffas och ha ett möte med er CuRSnetansvariga. Försök även att få med administratör och intresserade lärare på denna konferens.


Illustrationer

maj 23, 2008

Vi kommer framöver att prova att använda oss av mer illustrationer i våra lärobjekt. Vi tror och känner att en illustration ofta säger mer än en bild/foto samt att det är mycket lättare och mer överskådligt när illustrationen kompletteras med förklarande text, symboler, pilar, etc. En illustration har också oftast längre ”överlevnad” och ser inte ”gammalmodig” ut som ett foto gärna gör efter nått/några år. Ibland är det också svårt, för att inte säga omöjligt att knäppa kort på vissa moment. Du ser ett exempel om vattenlivräddning här nedan.

Den här är gjord av Michael Olofsson och vi kommer att anlita han vid fler tillfällen när vi producerar våra lärobjekt och läromedel. Har du något önskemål om en illustration så hör gärna av dig så undersöker vi om det är möjligt och att vi har användning för den i vår produktion.


Testa Googles översättningsverktyg

maj 19, 2008

När du hör namnet Google så tänker du säkert i första hand på en söktjänst, men faktum är att företaget har betydligt mer att erbjuda. Googles översättningsverktyg är ett och det kan komma till användning vid många tillfällen.

Så nu är det fritt fram att översätta såväl webbsidor som textstycken från japanska, danska eller något av de andra 20 språken till det svenska språket eller tvärtom.

Här hittar du Googles översättningsverktyg


Bloggtips – IT för kris- och säkerhetsarbete

maj 15, 2008

Läs Jonas Landgrens intressanta blogg om IT-användning för kris- och säkerhetsarbete.

Jonas jobbar med forskningsfrågor på Viktoriainstitutet i Göteborg. 2007 blev han klar med sin avhandling om ”Designing information technology for emergency response”.

”Jonas Landgren har under sitt avhandlingsarbete, vid IT-universitetet i Göteborg, åkt med räddningstjänsten och studerat det operativa arbetet vid insatser. Målet med fältstudierna var att undersöka hur IT kan stödja räddningsstyrkorna i deras arbete”.

Läs mer om hans avhandling (den finns också att ladda ner i fulltext på bloggen).


Perspektiv

maj 13, 2008

I Sverige brukar vi se IT-support som en självklarhet, anledningen är att vi tycker att datorer och programvara är rätt svåra att klara av själva.

Men förutsättningarna och synen på datorn ser olika ut runt om i världen. Professor Sugata Mitra har ett intressant och framgångsrikt lärandeprojekt i Indien vid namn Hole-in-the-wall. Med en rad olika initiativ och studier har han visat att fattiga har en stor potential att lära sig själva och förbättra sina villkor med hjälp av datorer och Internet, bara de får tillgång till tekniken.

I föreläsningen (de första 2 minuterna) berättar han om nyfikenheten hos barnen som levde i den indiska slummen som aldrig sett en liknande maskin förut. ”Får vi röra den” frågade barnen, ett par minuter senare lärde de sig navigera med musen och i slutet av dagen surfade de.

Just nu utvecklar Professor Mitra projektet för att ge barn utbildning som vanligtvis inte har tillgång till skolor med hjälp av ”hål-i-väggen”-datorerna. Med hjälp av datorer som är kopplade till Internet ger han möjlighet till samarbete med barn i hela världen där de får utforska, ha kul och lära sig utan traditionella och dyra skolbyggnader.

Och vi som var fundersamma om det gick att ha de teoretiska delarna i SMO-utbildningen på distans!


Ansökningsstatistik till höstens SMO

maj 11, 2008

SMONu har Räddningsverket publicerat ansökningssiffrorna till höstens SMO-utbildning.

”Totalt har 1001 personer sökt, varar 107 är kvinnor (10,7 procent). Förra våren sökte totalt 1050 personer varav 104 kvinnor (9,9 procent). Det är med andra ord ett fortsatt stort och stabilt söktryck till SMO, till alla fyra skolor och till distans-alternativet”.

Det var 211 förstahandssökande till distansutbildningen vilket teoretiskt gör distansutbildningen till den tredje populäraste skolan.

Intressant är också att andelen kvinnor som sökt till distansutbildningen är 16,6 % jämfört med ca 10 % som i genomsnitt sökt till den skolbundna utbildningen. Vad det beror på skulle vara intressant att titta närmare på.

Läs mer på Räddningsverkets utbildningssidor