Första veckan på SMO distans

januari 29, 2008

Efter långa förberedelser har nu SMO-distans startat. Det två första dagarna på kursen ägnades åt tekniken och verktygen som behövs vid distansstudier. De studerande fick prova sina webbkameror och headset samt även ha sitt första basgruppsmöte via adobe connect. Vid distansstudier är Internet en viktig faktor, första kursdagen blev det stora problem med nättrafiken (en leverantör hade landsomfattande problem), trots det kom kursen igång bra.

SMO distanselever
Distanseleverna på Sandö

Genom studenternas fina självpresentationer kunde vi se att det var en härlig mix av människor som hade sökt till distanskursen. Väldigt många har ett yrke i grunden och ska nu genom sina studier skaffa sig formell behörighet till sitt jobb eller helt sadla om och byta karriär. Det är inte bara yrkesbakgrunden som har stor variation utan även de studerandes ålder, de är alltifrån 19 år till 37 år.

Den första närträffen på skolan i Sandö var intensiv, mycket skulle hinnas med på kort tid. Det började med presentation av kursen tätt följ av gruppdiskussioner. Den första dagen avslutades med teambuilding och tacobuffé. Dag två inleddes med föreläsningar om grupprocessen, 7-stegsmodellen och motivet till att räddningsverkets utbildningar bygger på ett processinriktat arbetssätt. Grupperna hann även med att starta upp sin första vinjett och på så vis prova på 7-stegsmodellen.

Det känns roligt att äntligen fått träffa våra elever och komma igång med utbildningen. Vi har en spännande och lärorik tid framför oss, då vi lärare tillsammans med våra elever nu ska finna de bästa vägarna för kommunikation, uppstarter, avslut, grupprocess och lärprocess via Internet och närträffar.

Michaela Tjernberg, lärare på SMO distans

Annonser

Utbildning inom risk och säkerhet genomgår förändringar

januari 29, 2008

Stefan LPå Räddningsverkets webbplats kan du läsa en intervju med Stefan Lundqvist, chef för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) om förändringar som sker när Räddningsverket bildar en ny myndighet med Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar nästa år.

Under det kommande året, som med all säkerhet kommer att präglas av de beslut som klubbas inför framtiden, jobbar Centrum för risk- och säkerhetsutbildning med två lika viktiga ledstjärnor i siktet.

– För det första genomför vi all vår utbildning med samma höga ambition och kvalitet som tidigare, konstaterar Stefan Lundqvist. Vi planerar att fullfölja det uppdrag vi har under hela 2008.

– För det andra har allt vi gör bärighet inför framtiden och vi kommer därför inte att genomföra något som medför begränsningar i inrättandet av den nya myndigheten.

Distansutbildningen räknas till de områden som Stefan tror kommer utvecklas och lärandet flyttas från fysiska skolor till andra miljöer.

I utredningsförslaget vill man även se en fortsatt utveckling av nya typer av utbildningsmetoder. Allt fler vill utbilda sig på distans och dra nytta av de möjligheter som ny teknik erbjuder. Även denna utveckling bidrar till en minskning av behovet av utbildningsplatser vid Räddningsverkets egna utbildningsenheter.

Läs hela intervjun här


Kommunikation i SMO på distans

januari 17, 2008

Vid distansstudier är den stora skillnaden mot närstudier att vi rent fysiskt inte befinner oss på samma plats. Däremot kommer vi att arbeta på samma sätt som de som läser SMO på skolan (fast bättre och effektivare). Räddningsverket använder PBL-metoden och hur vi jobbar med den finns beskrivet i CuRSnet under introduktionskursen.

Olika former av kommunikation

Eftersom vi inte kommer att träffas fysiskt särskilt ofta behöver vi hitta andra former att kommunicera och samarbeta. Här beskriver vi samarbetsverktyg som vi tillhandahåller och vilka du själv kan använda (du använder säkert redan en del av de vi tar upp här som msn, telefon och dokumentdelning). Dessa verktyg delas in i synkrona och asynkrona

Ett e-möte är något som kallas synkront. Kommunikationen sker då direkt som vid ett vanligt samtal. Skillnaden är att här har vi hjälp av datorer för att göra kommunikationen så bra som möjligt när vi befinner oss på olika platser. Detta kan ske med mikrofon och kamera, eller med endast tangentbordet. Exempel på synkrona verktyg är Adobe Connect, telefonmöte, MSN eller andra typer av chattar.

Synkron
Synkron kommunikation

Ett diskussionsforum är något som kallas för ett asynkront verktyg. Att något är asynkront innebär att kommunikationen mellan er inte sker omedelbart utan du skriver ditt inlägg, publicerar det och kan sedan göra något annat. Dina kurskamrater läser ditt inlägg när de kan och skriver sitt svar. Efter ett tag går du in igen på diskussionsforumet och läser de svar du fått. Du kan då fundera på de svar du fått och kommentera texten du fått. Sedan kanske dina kurskamrater skrivit inlägg som du sedan kan kommentera. Andra asynkrona verktyg är t.ex. e-post eller delade dokument. Fler exempel är debattsidor i tidningar eller bloggar.

Asynkront
Asynkron kommunikation

Olika kommunikationsverktyg

Här är en lista på kommunikationsverktyg som vi rekommenderar för ert samarbete i kursen. Kommentera gärna här under om ni har tips på andra bra verktyg och era erfarenheter kring dom, då kan vi lära av varandra.

Dela dokument och samarbeta

Enklast: CuRSnet är den naturliga platsen att hantera dokumenten på, både dina egna och gruppens. Här har ni både plats, inlogg, kommunikation med klasskamrater och läraren, inlämningar av arbeten, egen portfolio mm.

Medelsvårt: Google docs: Tillåter att flera kan jobba på samma dokument samtidigt via en webbläsare, utan att man behöver ha Word eller Excel på datorn

Avancerat: Skapa en wiki för ert arbete. Så här fungerar en wiki

Skapa er egna gratis wiki på Wikispaces

Kommunicera

Chatt: De vanligaste chattarna är MSN, Skype och Google Talk. Dom fungerar rätt lika men i Google Talk kan du inte ha videochatt. Via Skype kan du också ringa till vanliga telefoner.

E-möte: Här har flera möjlighet att videochatta, dela dokument och samarbeta online samtidigt. Oftast kostar dessa system pengar men vi har licenser så att ni kan använda detta fritt under utbildningen, både i helklass och i grupparbeten.

Telefonen: Glöm inte att telefonen både är bra och du slipper det tekniska strulet 😉

Nätverka utanför kursen

Kanske vill du skapa kontakter eller skaffa mer kunskaper utanför kursen. Nätet har skapat fantastiska möjligheter för detta. Detta ligger lite utanför kursen men det kan vara en bra kunskapskälla.

Sociala nätverk: Det kändaste just nu är väl antagligen Facebook, här kan du nätverka med människor över hela världen och hitta människor med liknande intressen. Det finns också riktade nätverk som Fire Fighter Nation som bara riktar sig till brandmän och liknande.

Bloggen: Ett mer enkelriktat media för nätverkande, du skriver och andra kommenterar, länkar till dina inlägg, du länkar tillbaks osv. Ett bra sätt för att få feedback på dina tankar och funderingar. Skaffa din egen blogg på wordpress och bli den första SMO-studenten med en egen blogg! Kanske dina framtida arbetsgivare kommer att läsa den!

Diskussionsforum: Nätet är fullt av diskussioner och kommunicerande. Genom att läsa, diskutera och kommentera kommer dina kunskaper att öka!


Jobba med oss!

januari 15, 2008

LSC

Länk till arbetsförmedlingens annons

Ansök direkt via Räddningsverkets hemsida


Problembaserat lärande i SMO på distans

januari 14, 2008

Detta är ett inlägg om PBL som är kopplat till SMO på distans.  Denna vecka kommer vi också att skriva om sammarbete på distans som en fördjupning av kursmaterialet i CuRSnet. Har ni flera tips på bra resurser eller verkar något galet? Kommentera inlägget.

Problembaserat lärande… innebär att inlärningen är baserad på fallstudier och problemlösning, istället för föreläsningar och självstudier.Vid problemlösning skall eleven själv aktivt söka information, istället för att få sammanhang förklarade av en lärare. Inom PBL föredrar man också att genomföra kunskapskontroller på annat sätt än genom vanliga skriftliga prov.

Från Wikipedia

I SMO-utbildningen använder vi oss av denna metod, både på skolan och på hemmaplan. Är du ovan att jobba på detta sätt kan det ta ett tag att komma in i arbetssättet. Eftersom det är du och gruppen som tar det största ansvaret för ditt och ert lärande är det bra om du sätter dig in i metoden, det kommer att underlätta mycket för dig. Som stöd finns två dokument som ligger i CuRSnet, dels ett om PBL-arbetet rent praktiskt och ett som beskriver Räddningsverkets pedagogiska riktlinjer.

Här är en kort film som beskriver vad PBL är, hur det fungerar och varför metoden är bra för våra utbildningar. Det är ”distansläraren” Michaela Tjernberg som har huvudrollen.

 

Det är också bra om du gör en djupdykning. Ju mer förståelse och kunskap du har om metoden, desto bättre kommer du att lyckas och desto mer tid kan du lägga ner på rätt saker i dina studier. Här är tre olika PBL-resurser i tre olika svårighetsgrader.

  • Lätt: Webbplatsen förklarar de bärande idéerna i PBL och hur arbetet med hela processen går till. Från Folkuniversitetet i Helsingborg.
  • Medel: Artikeln beskriver PBL ingående och reflektioner varvas med konkreta exempel. Här får du följa med genom PBL-processens olika delar. Författaren ser PBL mer som ett sätt att tänka och förhålla sig till lärande än som en metod där det krävs en insiktsfull inskolning i alla delar för att lyckas. Vanliga invändningar mot PBL tas upp. Artikeln berikas också med en föreläsning och ytterligare lästips. Från multimediabyrån.
  • Hög: Inledningsvis ges en bakgrund till problembaserat lärande med utgångspunkt i delar av den samtida pedagogiska forskningen om lärandet. Därefter följer en beskrivning av PBL som pedagogisk praktik. Lars Owe Dahlgren, Linköpings Universitet, 1998 (PDF-dokument)

Skapa material för webben

januari 10, 2008

Bloggen är inte bara en dagbok för webben. Den är snabb att uppdatera, lätt att följa, kategorisera, designa och så vidare. Därför används bloggen ofta i utbildningssammanhang, både av lärare och elever/studenter.

Här är en presentation om vad bloggande är och hur det fungerar.

Se filmen på youtube istället.


Gratis och smidig fortbildning i pedagogik

januari 7, 2008

JohnSkolan och vår syn på lärande skulle inte se ut som den gjorde om det inte vore för Lev Vygotskij och Jean Piaget.

Utbildningsradion har gjort ett program om dessa två ”pedagogikens giganter” som de visar klipp i sin webb-tv. Här får vi också följa en engelsklärare från fryshusets gymnasium som arbetar med problembaserat lärande, en metod som till stor del bygger på Vygotskijs och Piagets teorier.

Du kan också se fler UR-program via deras pedagogsida som är full av tips och läsning och videoklipp om hur det är att jobba i en skolmiljö och vad det kan innebära och lösningar, tips på pedagogiska metoder, diskussioner mm.